Nowe zalecenia GIS dla pracowników branży spożywczej

Ministerstwo Rozwoju, razem z Głównym Inspektorem Sanitarnym, opracowało procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników wykonujących pracę w obiektach logistycznych. W przypadku potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 resort rozwoju i GIS proponują wdrożyć konkretne procedury. Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju udostępniono […]

Nasi przodkowie jadali jęczmień i pszenicę

Tylko 15% składu diety ludzi żyjących kilka tysięcy lat temu w południowej Polsce stanowiło mięso, a blisko 50% rośliny – wynika z badań kości kilkudziesięciu zmarłych z epoki neolitu i brązu z Miechowa (Małopolskie). Analiza diety przodków człowieka sprzed kilku tysięcy lat jest dla naukowców bardzo trudnym zadaniem. W ostatnich latach coraz częściej stosowana jest […]

Duże zainteresowanie eksportem pszenicy

Wzrosło zainteresowanie eksportem zbóż ze starych zbiorów. Za wysokiej jakości pszenicę konsumpcyjną eksporterzy płacą z dostawą do portów 840-855 zł/t, tj. o kilkadziesiąt zł więcej, niż w skupach krajowych – informuje w poniedziałek Izba Zbożowo-Paszowa. Obroty ziarnem na rynku krajowym w dalszym ciągu są umiarkowane. Coraz trudniej kupuje się pszenicę, szczególnie większe partie ziarna, co […]

Na krajowym rynku umiarkowany handel zbożem

Na krajowym rynku zbóż cały czas notuje się umiarkowane obroty ziarnem. Ofert sprzedaży ziarna przybyło, ale głównie ze strony firm skupowych, bo magazyny rolników są puste. Ze względu na duży eksport zbóż, zapasy ziarna są niskie – informuje Izba Zbożowo-Paszowa. W tym sezonie (od lipca 2019 do czerwca 2020 r.) przewidywany jest duży eksport ziarna […]