Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce

Ogłoszono kolejną edycję Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego dla 113 krajów. W tym roku Polska zajęła 27 miejsce na świecie i 17 w Europie, tym samym znajdując się w grupie państw o najlepszych standardach żywności. Indeks wskazuje, że możemy pochwalić się szerokim dostępem do finansowania dla rolników, obecnością systemów zabezpieczenia żywnościowego i wysokim standardem żywienia – w tych kategoriach uzyskaliśmy jako kraj najwyższy możliwy wynik. Najsłabiej wypadliśmy w obszarze infrastruktury rolniczej i zmienności produkcji.

Zarówno w kategorii osiągalności cenowej, jak i dostępu do żywności wynik Polski nieznacznie wzrósł – odpowiednio o 0,2 i 0,3 pkt., jednak osiągalność cenowa żywności jest kategorią, która niezmiennie od 2012 r. zyskuje największą liczbę punktów (obecnie 80,8). W przypadku jakości i bezpieczeństwa wynik Polski pozostał bez zmian (74,9 pkt.), jednak w związku z globalnym pogorszeniem tych wyników, w tej kategorii z miejsca 30. Polska awansowała na pozycję 29.

Spośród analizowanych czynników Polska może pochwalić się osiągnięciem najwyższych możliwych wyników aż w trzech obszarach – w dostępie do finansowania dla rolników, obecności systemów zabezpieczenia żywnościowego i standardach żywieniowych (100 pkt.). Wysoką punktację Polska uzyskała również w przypadku bezpieczeństwa żywności (98,6 pkt.) i odsetka populacji żyjącego poniżej światowego progu ubóstwa (99,7 pkt.). W porównaniu z rokiem poprzednim, najwyższy wzrost odnotowano w obszarze wydatków publicznych na badania i rozwój w rolnictwie (wzrost o 12,5 pkt.), co pod tym względem umiejscawia Polskę na 12 miejscu na świecie.

Najsłabiej prezentują się wyniki dotyczące zmienności produkcji rolnej (pomimo 1,5 pkt. wzrostu, w tej kategorii Polska zajmuje 62 miejsce), infrastruktury rolniczej (56 miejsce) i stabilności politycznej (51 miejsce).
W ciągu ostatnich dwóch lat wynik za stabilność polityczną Polski zmalał z 66,7 do 47,1 pkt. (podczas gdy 100 pkt. oznacza najniższe ryzyko). Gwałtowniejsze osłabienie wyniku dotknęło jedynie Niger (-26,8 pkt.) i Wenezuelę (-27,1).

Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie i na świecie

Spośród państw sąsiadujących z Polską po raz kolejny najwyższy wynik zdobywają Niemcy, które z wynikiem 82,5 pkt. znajdują się na 7. miejscu w światowym rankingu i 4. w europejskim. Najbliższe naszemu wynikowi Czechy z punktacją równa 75,8 znalazły się na 24. miejscu. Europejski ranking złożony z 26 państw zamyka Ukraina z 54,1 pkt. (63. miejsce w rankingu światowym).

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego po raz pierwszy otwiera Irlandia, która pomimo spadku o 0,2 pkt., z łącznym wynikiem 85,6 pkt., wyprzedziła Stany Zjednoczone, których ogólny spadek w tym roku wyniósł 0,6 pkt. Na trzecim miejscu Wielka Brytania, która jako jedyny kraj spośród najlepszej dziesiątki wypracowała wzrost, dzięki czemu z wynikiem 84,3 pkt. wyprzedziła Singapur (84 pkt.) i znalazła się na trzecim miejscu. Na końcu zestawienia znajdują się kraje: Burundi (25,1 pkt.), Demokratyczna Republika Konga (25,5 pkt.) i Madagaskar (27,2 pkt.). Wszystkie trzy ostatnie kraje pogorszyły swoje wyniki. Najwyższe roczne spadki odnotowały kraje: Wenezuela (-7,1 pkt.), Katar (-6 pkt.) i Madagaskar (-4,7 pkt.), natomiast najwyższy wzrost miały: Azerbejdżan (+ 12,4 pkt.), Senegal (+ 7,9) i Mjanma (+7 pkt.).

W krajach rozwiniętych inwestycje sektora publicznego przeznaczane na rolnictwo ciągle spadają, podczas gdy poziom stabilności politycznej w większości regionów maleje, co odbiło się również na tegorocznych wynikach prezentowanych w indeksie. Po czterech latach stopniowego wzrostu, indeks odnotował ogólny spadek światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Spadek był uwarunkowany czynnikami geograficznymi i jest szczególnie dotkliwy, gdy weźmiemy pod uwagę globalne zobowiązanie do wyeliminowania głodu do roku 2030 (Cele Zrównoważonego Rozwoju).

O autorze: Redakcja