Targi IPACK-IMA

W dniach 29 maja – 1 czerwca w Mediolanie odbędzie się 24. edycja międzynarodowych targów opakowaniowych IPACK-IMA. Wystawcy z całego świata w 18 halach przedstawią ofertę maszyn i urządzeń do pakowania i produkcji opakowań, surowców, technologii bezpieczeństwa produkcji, znakowania wyrobów itd. Organizatorzy spodziewają się 150 tys. zwiedzających z 40 krajów. Wśród wystawców będzie firma PAVAN […]

Rosja może pozostać czołowym światowym eksporterem pszenicy

W bieżącym sezonie globalny rynek pszenicy jest w dużym stopniu kształtowany przez rekordową produkcję w Rosji. W zbliżającym się sezonie 2018/19 zbiory u naszego sąsiada mają być wprawdzie istotnie niższe niż rok temu, niemniej jest duże prawdopodobieństwo, że pozostanie on największym światowym eksporterem tego zboża – informuje Marta Skrzypczyk, dyrektor biura analiz makroekonomicznych sektora agro, […]

IŻŻ upublicznił część bazy izomerów trans w środkach spożywczych

Instytut Żywności i Żywienia upublicznił pierwszą część elektronicznej bazy izomerów trans w środkach spożywczych. Baza pełni funkcje informacyjne i edukacyjne, a korzystanie z jej zasobów umożliwia łatwy wgląd w asortyment produktów, mogących być źródłem szkodliwych izomerów trans w diecie, co pozwala na dokonywanie właściwych wyborów żywnościowych. Izomery trans kwasów tłuszczowych nienasyconych występują naturalnie w niektórych […]

Konferencja w Krynicy

Zapraszamy do udziału w XXXIX Konferencji w Krynicy Morskiej „Jakość zbóż i przetworów zbożowych a potrzeby rynku” organizowanej w dniach od 23 do 26 maja 2018 roku przez Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie Konferencja odbędzie się w Krynicy Morskiej w Hotelu Continental s.c. W programie […]

Polska ostatnia w UE pod względem zasiewów kwalifikowanego ziarna

Jak poinformowała NIK, Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem udziału kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach zbóż. W latach 2014-2016 udział ten wyniósł niecałe 16% przy średniej unijnej na poziomie 50%. W raporcie Izba stwierdziła, że udział kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach w Polsce był bardzo niski i nie zapewniał – wymaganego przez […]

Pierwsze sygnały o stanie pszenicy ozimej

Trudno jeszcze w pełni ocenić rozmiar szkód wyrządzonych przez ostatnie mrozy w oziminach. Dochodzi do nas jednak coraz więcej sygnałów, że większość testów wykonanych z pszenicy ozimej daje pozytywne wyniki. Kolejnym krokiem będzie ocena obsady roślin. Wiarygodnie będziemy mogli to dopiero zrobić jak ruszy na dobre wegetacja. Nie ma co się łudzić, że tak wysokie […]

Nowe rozporządzenie unijne dotyczące opakowań do kontaktu z żywnością

14 lutego br. opublikowano oczekiwane przez przemysł spożywczy rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozporządzenie […]

XXXIX Konferencja w Krynicy Morskiej

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego prof. Wacława Dąbrowskiego zaprasza do udziału w  XXXIX Konferencji w Krynicy Morskiej „Jakość zbóż i przetworów zbożowych a potrzeby rynku” organizowanej w dniach  23 – 26 maja 2018 roku Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz ramowy program Konferencji zostaną  przedstawione w marcu br. Więcej informacji można uzyskać w […]