Konferencja w Krynicy

Zapraszamy do udziału w XXXIX Konferencji w Krynicy Morskiej
„Jakość zbóż i przetworów zbożowych a potrzeby rynku”
organizowanej w dniach od 23 do 26 maja 2018 roku przez
Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Konferencja odbędzie się w Krynicy Morskiej w Hotelu Continental s.c.

W programie Konferencji przewiduje się wykłady zaproszonych gości z krajowych jednostek naukowo-badawczych oraz pracowników Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS, prezentacje firm krajowych i zagranicznych oferujących rozwiązania umożliwiające poprawę jakości i atrakcyjności produkcji, zmniejszające jej koszty a także ułatwiające sprostanie konkurencji w warunkach gospodarczych Unii Europejskiej.
W planie wykładów XXXIX Konferencji są m.in. następujące zagadnienia:
– Zróżnicowanie wartości technologicznej mąki żytniej otrzymanej z pasaży przemiałowych młyna laboratoryjnego oraz mąki pszennej – z pasaży przemiałowych młyna przemysłowego
– Wpływ stopnia uszkodzenia skrobi w mące żytniej na jej wartość wypiekową
– Zróżnicowanie jakości ziarna pszenicy w poszczególnych regionach kraju
– Wpływ pochodzenia ziarna pszenicy i terminu jego przemiału na wydajność i jakość mąki
– Wykorzystanie badań biegłości do potwierdzenia kompetencji laboratorium do wykonywania badań reologicznych
– Tritordeum – nowy mieszaniec zbóż wprowadzony na rynek
– Triticum polonicum – mało znany gatunek pszenicy
– Czy warto jeść pieczywo? Jakość produktów dostępnych na polskim rynku
– Egzopolisacharydy – produkty fermentacji mlekowej o korzystnym wpływie na właściwości reologiczne ciasta
– Substancje skażające w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych – regulacje prawne
– Akryloamid – wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności
– Mikrobiologiczne zagrożenia występujące w ziarnie zbóż i produktach zbożowych
– Redukcja fuzariozy kłosów i zawartości deoksyniwalenolu w ziarnie pszenicy zwyczajnej i twardej zabiegami fungicydowymi i biologicznymi
– Ocena zagrożeń ze strony substancji niepożądanych i szkodliwych w produktach ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe
– Ubytki naturalne w przechowywanym ziarnie zbóż
– Rynek pszenicy – aktualna sytuacja i tendencje światowe w sezonie 2018/19
– Zastosowanie polskiej pszenicy durum w produkcji makaronów o wysokiej jakości

Do udziału w konferencji zaproszono wykładowców reprezentujących sześć jednostek naukowo-badawczych i jedną organizację branżową: Grażyna Cacak-Pietrzak (WNoŻ SGGW, Warszawa), Anna Czubaszek (WBiNoŻ UP, Wrocław) Anna Fraś (IHAR, Radzików), Grażyna Podolska (IUNG-PIB, Puławy), Wojciech Górniak (SMRP, Warszawa), Waldemar Korol (IZPIB KLP, Lublin), Jerzy Kuchciak (WBiNoŻ UP, Wrocław), Urszula Wachowska i Marian Wiwart (UWM, Olsztyn). Informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pszenicy przedstawi Pan Mirosław Marciniak (InfoGrain).
Konferencja adresowana jest do osób realizujących politykę handlowo-jakościową, opracowujących i kontrolujących system zapewnienia jakości technologicznej i zdrowotnej żywności oraz wdrażających najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w Przedsiębiorstwach przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego.
Konferencja stwarza możliwość przedyskutowania problemów występujących w Przedsiębiorstwie ze specjalistami krajowych jednostek naukowo-badawczych, z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych uczestniczących w Konferencji oraz z kolegami z innych firm tej samej branży lub branż współpracujących.
Koszt uczestnictwa:
– Wariant 1.: zakwaterowanie od 23.05 do 26.05.2018 r.
950 zł (+23% VAT) – pokój dwuosobowy
1300 zł (+23% VAT) – pokój jednoosobowy – w miarę możliwości hotelu
– Wariant 2.: zakwaterowanie od 23.05 do obiadu 25.05.2018 r. – opuszczenie pokoju do godz. 1100 w dniu 25.05.2018 r.
850 zł (+23% VAT) – pokój dwuosobowy
1150 zł (+23% VAT) – pokój jednoosobowy – w miarę możliwości hotelu
Podane ceny obejmują noclegi i wyżywienie, uczestnictwo w konferencji, udział w uroczystej kolacji oraz bezpłatny Aquapark. Sauna – dodatkowo płatna.
Zgłoszenie uczestnictwa oraz wszelkie pytania proszę kierować:na adres e-mail: zpzip@ibprs.pl
faxem na numer 22 849 06 43, tel.: 22 849 04 03
pocztą na adres: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu uczestnictwa decyduje termin otrzymania przez nas zgłoszenia. Szczegółowy program Konferencji oraz sposób zapłaty zostanie przekazany zainteresowanym w terminie późniejszym.

O autorze: Redakcja