KOWR: Zbiory zbóż w 2019 r. nie powinny być mniejsze niż przed rokiem

Zbiory zbóż w 2019 r. nie powinny być mniejsze niż w poprzednim roku, ocenił dla ISBnews Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Ceny zbóż w Polsce zależne będą przede wszystkim od sytuacji na rynkach zagranicznych – podaje portal money.pl.

„Aktualnie nie ma przesłanek, które mogłyby wskazywać na mniejsze zbiory zarówno w Polsce, jak i u głównych światowych producentów” – powiedziała ISBnews dyrektor Biura Analiz i Strategii KOWR Marzena Trajer.

Według KOWR, uprawy ozime przed wejściem w stan zimowego spoczynku na koniec 2018 r. były w lepszej kondycji niż w analogicznym okresie 2017 r.

„Przebieg pogody do końca lutego 2019 r. nie stwarzał zagrożenia dla roślin. Decydujący wpływ na poziom i jakość zbiorów będą miały warunki agrometeorologiczne w dalszym okresie wegetacji, a zwłaszcza w ostatniej jej fazie oraz w okresie żniw” – dodała Trajer.

GUS ocenił, że zbiory zbóż ogółem w 2018 r. wyniosły 26,8 mln ton i były o około 16% mniejsze niż przed rokiem, natomiast produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na poziomie 22,8 mln ton, o około 18% niższym niż 2017 r.

Komisja Europejska prognozuje, że powierzchnia uprawy zbóż w Unii Europejskiej w 2019 r. może wynieść 56 mln ha i być o 1,7% większa r/r. KE przewiduje również, że unijne zbiory zbóż w 2019 r. osiągną poziom 308 mln ton, o 6,1% wyższy niż w 2018 r. Wzrosną zbiory pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa, a nieco obniżą się kukurydzy.

W ocenie KOWR, głównym czynnikiem wpływającym na tendencje cenowe na rynku zbóż w Polsce będzie sytuacja na rynku globalnym. Jednocześnie KOWR szacuje, że w warunkach rosnącego popytu światowego na ceny w Polsce szczególnie silny wpływ będzie miał przede wszystkim popyt ze strony Niemiec.

„Będzie to czynnik podtrzymujący poziom cen, zwłaszcza w północno-zachodniej Polsce. W południowo-wschodniej Polsce silną presję cenową będzie wywierała przede wszystkim sytuacja w krajach Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej, gdzie zazwyczaj poziom cen jest niższy niż w Polsce” – wskazała dyrektor.

KOWR szacuje, że w dalszej części sezonu 2018/2019 zmniejszające się zasoby zbóż na rynku unijnym będą stymulowały ceny do wzrostu, jednak wzrost ten mogą ograniczać prognozy dobrych zbiorów zbóż na świecie w sezonie 2019/2020.

Zdaniem Trajer, po zbiorach w nowym sezonie 2019/2020 duże znaczenie, zwłaszcza dla rynku europejskiego, będą miały zbiory zbóż w Rosji i na Ukrainie. Zakłada się jednak, że popyt na unijne zboże może być znaczący.

O autorze: Redakcja