Numer 01/2018

Światowa produkcja pszenicy jednak na rekordowym poziomie – Mirosław Marciniak   4

Sytuacja na rynku zbóż w Kanadzie – Joanna Sinicyn  6

Rynek zbożowo-młynarski Argentyny – Jadwiga Rothkaehl   8

Komitet Techniczny 36 ds.. Zbóż i Przetworów Zbożowych – zakres i zasady działania – Alina Marczuk   10

Spotkanie Noworoczne członków SM RP – Jadwiga Rothkaehl    11

Nowości w zakresie unijnych regulacji prawnych – Jadwiga Rothkaehl   13

Precyzja wyników oznaczania zawartości białka i ilości glutenu za pomocą urządzeń pomiarowych techniki NIR – Anna Szafrańska   15

Proso – charakterystyka, uprawa, wykorzystanie – Lidia Stasiak-Różańska, Karolina Kraśniewska, Agnieszka Miszczykowska  22

Badania jakości pieczywa pszennego z dodatkiem śruty owsianej – Emilia Sykut-Domańska, Aldona Sobota, Piotr Zarzycki, Anna Wirkijowska, Zbigniew Rzedzicki  26

Akrylamid – substancja zanieczyszczająca powstająca w produktach zbożowych – Jerzy Kuchciak, Anna Czubaszek   31

Mykotoksyny – niebezpieczne zanieczyszczenie ziarna i produktów zbożowych – Jerzy Kuchciak, Anna Czubaszek   34

Bühler. Nowa generacja wag Tubex, typoszereg firmy Bühler  38

Ocalić od zapomnienia. Nie tylko wiatraki. Wyjątkowy przypadek – Anna Wytrykus    40

Marketing. Strategia marketingowa – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak  42

Zarządzanie pracownikami. Przywództwo (cz.1) – Jarosław Ropiejko   46