Numer 01/2017

Numer 01/2017

  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – Jadwiga Rothkaehl   3
  • Ocena możliwości wykorzystania nowych surowców przy produkcji pasz – Andrzej Tyburcy  6
  • Bühler. Antares otrzymuje plus z sensory ki   8
  • Ochrona przed szkodnikami niezbędnym elementem systemu zapewniającego bezpieczeństwo żywności – Krzysztof Zawadzki   9
  •  Pavan. Innowacyjne wyposażenie wytwórni makaronu bezglutenowego  10
  •  Araj. Polska Firma rozwinie rolnictwo w Tanzanii   13
  • Przechowywanie i jakość ziarna – Lesław Janowicz, Monika Janowicz   14
  • Ocena farinograniczna, jako wskaźnik oceny jakości mąki pszennej – Anna Szafrańska   20
  • Spożycie wybranych przetworów zbożowych, w zależności od przychodów netto w gospodarstwach domowych w latach 2010-2014 – Beata Borkowska,
  • Beata Pyryt   26
  • Zróżnicowanie jakości technologicznej kasz gryczanej i jęczmiennej dostępnych na polskim rynku – Angelika Fredo, Anna Szafrańska   29
  • Małe młyny elektryczne walczą o przetrwanie – Tomasz Kodłubański  34
  • Nad rzeką Dommel. Inspiracje van Gogha – Anna Wytrykus  36
  • Zarządzanie pracownikami. Możesz motywować pozafinansowo (cz. 2) – Jarosław Ropiejko   40
  • Niektóre aspekty związane z projektowaniem systemu porcjowania i mieszania pasz – Krzysztof Zawadzki  58

Kup artykuły