Numer 02/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nas czeka w nowym sezonie – Mirosław Marciniak   4

IV Narodowy Kongres Żywieniowy   7

Pszenica jara – Anna Skrzypek    8

Gazeta Młynarska – Jadwiga Rothkaehl         10

Posiedzenia Zarządu EFMA – Jadwiga Rothkaehl    14

O czym każdy przechowalnik ziarna zbóż wiedzieć powinien (cz.4). Magazyn zbożowy musi zapewnić bezpieczne składowanie ziarna zbóż – Jadwiga Rothkaehl   18

Ekologiczne metody zwalczania szkodników w magazynach zbóż i w młynach – Stanisław Ignatowicz   22

Wykorzystanie mixolabu do opracowania profili użytkowych mąki pszennej do produkcji wybranych rodzajów pieczywa – Anna Szafrańska  26

Właściwości reologiczne ciasta z jasnych mąk pszennych – Alicja Ceglińska, Grażyna Cacak-Pietrzak, Katarzyna Sujka, Ewa Małkińska   32

Dieta bezglutenowa – ograniczenia, ale i szanse dla sektora piekarskiego – Monika Kajzer, Anna Diowksz    36

Ocena jakości handlowego pieczywa bezglutenowego – Grażyna Cacak-Pietrzak, Alicja Ceglińska, Agata Zaorska, Anna Rajkowska   40

Pavan. Nowy rozdrabniacz otrąb GCTL marki Golfetto Sangati redukuje o 2/3 wielkość granulacji podczas jednorazowej operacji   46

Bühler. ProPlant rozwiązał nasze problemy z serwisowaniem urządzeń   48

Ocalić od zapomnienia. Młyn i kolekcja zabytków techniki w Muzeum Zamkowym w Malborku – Ryszard Rząd  54

Ocalić od zapomnienia. Prawdziwy męższyzna – Anna Wytrykus    60

Marketing. Współczesna reklama – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak  62

Zarządzanie pracownikami. Przywództwo (cz.8) – Jarosław Ropiejko   64