Numer 04/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Rynek zbóż – Mirosław Marciniak   4

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – Jerzy Kuchciak 6

Charakterystyka technologiczna pszennych mąk pasażowych. Cz. II. Właściwości reologiczne ciasta i jakość pieczywa – Grażyna Cacak-Pietrzak, Małgorzata Sobczyk, Dariusz Dziki, Krzysztof Jończyk  12

Ocena wartości wypiekowej i zawartości wybranych składników prozdrowotnych ziarnie żyta krzyca – Iwona Konopka, Małgorzata Tańska, Matra Skrajda   18

Owies jako źródło składników odżywczych o charakterze prozdrowotnym – Damian Gołębiewski, Kinga Gołębiewska, Anna Fraś, Danuta Boros   22

Charakterystyka surowców bezglutenowych – Elżbieta Słowik   25

Gazeta Młynarska – Jadwiga Rothkaehl   30

Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Młynarzy (EFMA) – Jadwiga Rothkaehl    34

Europejskie Stowarzyszenie Młynarzy – Jadwiga Rothkaehl    38

Brexit a przemysł młynarski w Polsce – Jadwiga Rothkaehl   40

Światowe sympozjum dla młynarzy w Hamburgu   42

Wartość technologiczna odmian pszenicy ozimej – Andrzej Najewski  44

Integrowane metody ochrony produktów przechowywanych przed szkodnikami – Stanisław Ignatowicz   52

Kurs szkoleniowy Food Tech Master 2017 zorganizowany z sukcesem przez firmę Pavan Group  57

Bühler. Elastyczny system mielenia pszenicy na mąkę na płaskie chlebki i mąki standardowe   58

CSB-System. Optymalizacja procesów technologicznych dzięki zintegrowanemu serwisowi maszyn i urządzeń – Adam Steć  60

Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Branży Zbożowo-Paszowej – Przemysław Specjalski   63

Wiatraki południowej Holandii. Między portem a fortem – Anna Wytrykus    64

Smakowite pieczywo w „Sercu Polski” – Tomasz Kodłubański   66

Marketing. Outsoursing marketingu w firmie – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak  67

Zarządzanie pracownikami. Zespół w działaniu – Jarosław Ropiejko   68