Powierzchnia zasiewów zbóż w 2018 r. wyższa niż w 2017

Powierzchnia zasiewów zbóż w 2018 roku jest wyższa niż w 2017 i wynosi 7,2 mln ha, czyli więcej o 3% – podał GUS.

„Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 7,2 mln ha (zwiększenie o ok. 3%)” – napisano.

Według wstępnych szacunków, GUS przewiduje zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 13% do około 0,8 mln ha, natomiast powierzchnię buraków cukrowych szacuje się na ok. 220 tys. ha tj. o ok. 5% mniej niż w roku ubiegłym.

„Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były niewielkie i wynosiły: jęczmienia ozimego ok. 1,5%, pszenicy ozimej oraz mieszanek zbożowych ok. 1%, pszenżyta ozimego ok. 0,5% i żyta ok. 0,3%” – napisano.

O autorze: Redakcja