Program konferencji w Krynicy

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego zaprasza do udziału w

40. Konferencji przetwórstwa zbóż i piekarstwa w Krynicy Morskiej

organizowanej w dniach 22 – 25 maja 2019 roku

Program

 

Środa  –  22 maja
od godziny 17 -rejestracja uczestników, zakwaterowanie w  Ośrodku
19002100 kolacja
Czwartek  –  23 maja
730 830  śniadanie
830 900 Otwarcie Konferencji

Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel

900 920 Prezentacja firm uczestniczących w Konferencji
920 940 Systemy oceny wartości technologicznej ziarna pszenicy

dr inż. Anna Szafrańska, mgr inż. Wojciech Górniak

940 1000 Relacja białko-gluten w ziarnie pszenicy w zależności od genotypu i czynników siedliskowych

prof. dr hab. Grażyna Podolska – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa –  PIB w Puławach,

1000 1020 Wartość wypiekowa ziarna pszenicy orkisz

prof. dr hab. Marian Wiwart – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

1020 1050 przerwa
1050 1110 Pobranie reprezentatywnej próbki do badań. Oferta firmy CEREUS  WENA  – mgr inż. Marcin Witkowski
1110 – 1130 Zmiany w regulacjach prawnych w zakresie substancji skażających w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych

mgr inż. Karolina Dąbkowska

1130 – 1150  Wymagania w zakresie zawartości alkaloidów sporyszu w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych w aspekcie nowych unijnych wymagań prawnych

mgr inż. Jadwiga Rothkaehl, dr inż. Anna Szafrańska

1150 – 1210  Ziarno zbóż jako źródło składników odżywczych i prozdrowotnych

dr Magdalena Wiśniewska – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie

1210 – 1240 przerwa
1240 1300 Nowe urządzenia do oceny jakości ziarna zbóż i przetworów zbożowych  –  prezentacja oferty Firmy FRACOP
1300 1320 Charakterystyka składników bioaktywnych ziarna żyta

dr Anna Fraś – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie

1320 1340 Metody oceny wartości wypiekowej mąki żytniej

mgr inż. Sylwia Stępniewska

1340 1400 Wartość wypiekowa mąki żytniej typ 720 produkowanej w krajowych młynach przemysłowych

mgr inż. Sylwia Stępniewska

1400 1500 obiad
1500 1540 Rynek pszenicy – aktualna sytuacja i tendencje światowe w sezonie 2018/19

Mirosław Marciniak – InfoGrain

1540 – 1600 Produkty uboczne przetwórstwa zbóż na cele paszowe – ocena jakości i wymagania

dr Waldemar Korol – Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie Instytut Zootechniki – PIB

1600 1620 Branżowa organizacja młynarzy w Polsce

 

1620 – 1800 konsultacje indywidualne z przedstawicielami firm i wykładowcami
     1900 uroczysta kolacja
Piątek  –  24 maja
800 920 śniadanie
920 940 Wykorzystanie oceny cech alweograficznych  do określenia wartości wypiekowej ziarna pszenicy i mąki pszennej

mgr inż. Magdalena Gońda

940 1000 Wpływ zawartości i jakości białka na poziom cech alweograficznych

mgr inż. Magdalena Gońda

1000 1020 Wpływ zawartości i jakości białka na poziom cech farinograficznych

mgr inż. Karolina Dąbkowska

1020 1050 przerwa
1050 1110 Prezentacja oferty Firmy GrainPol

 

1110 1130 Wpływ gatunku pszenicy na stopień uszkodzenia skrobi w mące i jej wartość wypiekową

dr inż. Anna Szafrańska

1130 1150 Poziom stopnia uszkodzenia skrobi w mące pszennej i żytniej o różnej przydatności technologicznej

dr inż. Anna Szafrańska

1150 1210 Prezentacja oferty Firmy Sponsorującej

 

1210 1240 przerwa
1240 1255 Uwarunkowania klimatyczno-technologiczne polskich upraw pszenicy durum

Przedstawiciel firmy Lubella

1255 – 1310 Wpływ procesów technologicznych na jakość i funkcjonalność wyrobów makaronowych z dodatkiem części składowych ziaren zbóż

Przedstawiciel firmy Lubella

1310 – 1330    Normalizacja – czy jest jeszcze potrzebna?

mgr inż. Jadwiga Rothkaehl, dr inż. Anna Szafrańska

1330 – 1350  Wykorzystanie badań biegłości w kontroli jakości surowców i produktów

dr inż. Anna Szafrańska

1350 – 1400  Podsumowanie Konferencji
1400 – 1500 obiad
1500 1800  konsultacje indywidualne z przedstawicielami firm i wykładowcami
1900 kolacja
Sobota  –  26 maja
800 900 –        śniadanie

 

 

 

O autorze: Redakcja