Rośnie produkcja pieczywa i makaronów, spada mąki

Według danych GUS, w pierwszych dziesięciu miesiącach br. w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób, wzrosła produkcja artykułów wtórnego przetwórstwa zbóż, spadła zaś pierwotnego – przyznaje Marta Skrzypczyk, dyrektor biura analiz sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.

Wyjątkiem w przypadku produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż była mąka żytnia. Jej produkcja w analizowanym okresie sięgnęła 166 tys. t, czyli była o prawie 11% wyższa niż przed rokiem. Ma to pozytywne przełożenie na rynek pieczywa żytniego, którego w pierwszych dziesięciu miesiącach br. wyprodukowano 58,6 tys. t, czyli o prawie 8% więcej niż rok wcześniej.

– Oczywiście są to dość okrojone dane, bowiem obejmują jedynie duże piekarnie. Informacje za 2018 r. wskazują, że w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 osób i więcej produkcja pieczywa żytniego wyniosła 95,7 tys. t, podczas gdy firmy duże, mające co najmniej 50 pracowników wyprodukowały 65,4 tys. t tego artykułu. Oznacza to, że małe i średnie jednostki odpowiadały za około 30 tys. t (32%) pieczywa, które pojawiło się na rynku – podaje Marta Skrzypczyk.

Pomimo wzrostu, który notowany jest już piąty rok z rzędu dla pieczywa żytniego i trzeci dla mąki żytniej, ich produkcja nadal pozostaje niszowa jeżeli ją porównać do artykułów pszennych. W bieżącym roku, w pierwszych dziesięciu miesiącach, produkcja mąki pszennej wyniosła 1499 tys. t, zatem 9-krotnie więcej niż mąki żytniej. Jednocześnie był to wolumen o 1% niższy wobec analogicznego okresu przed rokiem. Mniejsza niż rok wcześniej była także produkcja pieczywa pszenno-żytniego. Według GUS w styczniu-październiku br. wyniosła 1 449 tys. t, co oznacza obniżkę o prawie 3% w relacji rocznej, choć nadal jest to 8-razy więcej niż produkcja pieczywa żytniego.

– W tym roku utrzymała się również obserwowana od kilku lat spadkowa tendencja w produkcji kasz. W styczniu-październiku br. w zakładach zatrudniających 50 osób i więcej wytworzono 8,2 tys. t kasz i mączek z pszenicy, czyli o 5% mniej w relacji rocznej; 16,7 tys. t kasz jęczmiennych (spadek o 7% w relacji rocznej) oraz 3,8 tys. t kasz gryczanych (o 13% mniej r/r). Warto tu nadmienić, że jeszcze w 2010 r. produkcja kasz i mączek pszennych (w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 osób i więcej) przekraczała 36 tys. t, podczas gdy rok temu wyniosła zaledwie 14,9 tys. t – dodaje Marta Skrzypczyk.

2019 r. przyniósł natomiast silny (bo o prawie 7% w relacji rocznej) wzrost produkcji makaronów, która sięgnęła 127 tys. t.

– Biorąc pod uwagę większą dostępność ziarna w tym sezonie, jest duże prawdopodobieństwo, że w kolejnych miesiącach przetwórstwo zbóż przekroczy poziomy sprzed roku – podsumowuje.

O autorze: Redakcja