Rozporządzenie dot. akryloamidu wchodzi w życie

21 listopada br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 304/24) opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności.

Rozporządzenie to wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. w dniu 11 grudnia 2017 r., a jego postanowienia będą stosowane od dnia 11 kwietnia 2018 r.

Najistotniejsze dla branży młynarskiej zapisy ww. rozporządzenia to m.in.:

– w art. 1 ust. 1: „podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze, które produkują i wprowadzają na rynek środki spożywcze wymienione w ust. 2, stosują zgodnie z art. 2 środki łagodzące określone w załącznikach I i II w celu osiągnięcia najniższych racjonalnie osiągalnych poziomów akryloamidu poniżej poziomów odniesienia określonych w załączniku IV.”

– w art. 1 ust. 2: „Środki spożywcze, o których mowa w ust. 1, to” m.in.:

  • pieczywo
  • płatki śniadaniowe (z wyłączeniem płatków owsianych)
  • pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie: ciastka, herbatniki, suchary, batony zbożowe, podpłomyki, rożki, wafle, bułeczki i pierniki, a także krakersy, pieczywo chrupkie i substytuty pieczywa. W tej kategorii krakers to suchy herbatnik (wypiek na bazie mąki zbożowej)

Zakłady młynarskie, które produkują tylko mąkę pszenną czy żytnią nie są „przedsiębiorstwami spożywczymi, które produkują i wprowadzają na rynek środki spożywcze wymienione w ust. 2” ale muszą zapoznać się dokładnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r., gdyż znajdują się w nim m.in. poniższe zapisy:

  • Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zapewniają, by dostawcy składników podlegających obróbce cieplnej podatnych na tworzenie się akryloamidu przeprowadzali ocenę ryzyka dotyczącą akryloamidu i wdrażali odpowiednie środki łagodzące.
  • O ile pozwala na to charakterystyka produktu, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze sprawdzają, czy możliwe jest częściowe zastąpienie mąki pszennej mąką z innych rodzajów zboża, na przykład ryżu, biorąc pod uwagę, że wszelkie zmiany będą wywierać wpływ na proces pieczenia i właściwości organoleptyczne produktów. Różne rodzaje ziaren wykazują zróżnicowany poziom asparaginy (typowe poziomy asparaginy są najwyższe w życie, a następnie w kolejności malejącej w owsie, pszenicy, kukurydzy, a najniższe – w ryżu).
  • Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze przeprowadzają kontrole w celu sprawdzenia skutecznego stosowania powyższych wymagań.

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zapewniają pobieranie reprezentatywnych próbek i analizę swoich produktów w kierunku obecności akryloamidu w celu sprawdzenia skuteczności środków łagodzących, tzn. stałego utrzymywania poziomów akryloamidu poniżej poziomów odniesienia.

O autorze: Redakcja