Spotkanie młynarzy

Zarząd Główny Stowarzyszenia Młynarzy RP zaprasza wszystkich zainteresowanych branżą młynarską– zwłaszcza Członków Stowarzyszenia Młynarzy RP – do udziału w spotkaniu informacyjno-dyskusyjnym dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku ziarna pszenicy w Polsce

 termin:    czwartek – 5 października 2017 roku,   godz.  12.0015.45

miejsce:  Warszawa –  gmach IBPRS przy ul. Rakowieckiej 36, sala A (I piętro)

koszt uczestnictwa:  100 zł/osoby + 23%VAT (Płatne gotówką w dniu spotkania)

 

UWAGA: udział w spotkaniu jest bezpłatny dla członków Stowarzyszenia  Młynarzy RP, którzy mają opłacone składki członkowskie

Program:

1200 – 1220

 

Rozpoczęcie Spotkania
1220 – 1320  Ustawa o nieuczciwym wykorzystaniu przewag kontraktowych. Co oznacza dla młynarzy?

Jacek Marczak –  Zastępca Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy

Urząd  Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dyskusja

  1320 – 1330    –  przerwa
13301420 Aktualna sytuacja na światowym, unijnym i polskim rynku zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem pszenicy

Mirosław Marciniak  –  INFOGRAIN  Warszawa

Dyskusja

14201450 Ocena alweograficzna ziarna pszenicy – aspekt przydatności uzyskanych wyników oceny w praktyce branży młynarskiej

dr inż. Anna Szafrańska –  Kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Dyskusja

14501545 Dyskusja, podsumowanie spotkania

oraz „chwila rozmów” przy skromnym posiłku

Ze względów organizacyjnych proszę o jak najszybsze potwierdzenie udziału w „Spotkaniu informacyjno-dyskusyjnym”

telefonicznie:   601 236221

pocztą elektroniczną: smrp@stowarzyszenie-mlynarzy.pl

 

W imieniu Zarządu Głównego

Prezes

Jadwiga Rothkaehl

O autorze: Redakcja