Susza w Europie podbiła światowe ceny zbóż

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) z 23.08.2018 światowa produkcja zbóż w sezonie 18/19 zmniejszy się do 2062,7 mln t wobec 2092,1 mln t w sezonie 17/18 (-1,4%). Jej obniżenie wynikać będzie z mniejszych zbiorów pszenicy (-5,5%) i jęczmienia (-3,8%), podczas gdy przeciwny efekt będą miały wyższe zbiory kukurydzy (+1,9%). Niższa produkcja pszenicy oraz jęczmienia będzie wynikać głównie z ich mniejszych zbiorów w Rosji i w UE ze względu na suszę. Wyższa produkcja kukurydzy będzie natomiast efektem jej większych zbiorów m.in. w Brazylii oraz Argentynie – wynika z publikacji AgroMAPA Credit Agricole Bank SA.

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 18/19 zwiększy się do 2129,1 mln t wobec 2107,3 mln t (+1,0%). Będzie to związane głównie z wyższym spożyciem kukurydzy (+2,6%), wynikającym z silnego wzrostu jej konsumpcji w Chinach (+7,6% w sezonie 18/19 wobec +7,8% w sezonie 17/18). Spadek spożycia zostanie natomiast odnotowany w przypadku pszenicy (-0,2%) oraz jęczmienia (-2,5%).

Kontynuacja wzrostu spożycia zbóż przy jednoczesnym spadku ich produkcji dorpowadzi do obniżenia światowych zapasów zbóż, które na koniec sezonu 18/19 wyniosą 538,1 mln t wobec 604,4 mln t w sezonie 17/18, co będzie ich najniższym poziomem od sezonu 14/15. W efekcie współczynnik zapasy/spożycie spadnie do 25,3% wobec 28,7%. Będzie to jednocześnie jego najniższa wartość od sezonu 13/14. Mimo to, pozostanie on nadal na wysokim na tle historycznym poziomie. W sezonie 12/13, czyli w ostatnim okresie wysokich cen zbóż, współczynnik ten wynosił 22,5%. Spadek zapasów widoczny będzie szczególnie w przypadku kukurydzy. Współczynnik zapasy/spożycie na tym rynku spadnie do 23,2% w sezonie 18/19 wobec 27,6% w sezonie 17/18 i ukształtuje się tylko nieznacznie powyżej poziomu z sezonu 12/13 (23,1%).

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych GUS z 30.07.2018 ze względu na suszę tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi obniżą się o ok. 14% r/r do 24 mln t. Tym samym będzie to ich najsilniejszy spadek od 2006 r. Kolejny szacunek GUS dotyczący wielkości krajowych zbiorów zbóż poznamy 28 września.

W kolejnych kwartałach oczekujemy, że światowe ceny zbóż będą kształtowały się w trendzie wzrostowym, wspierane przez ich niższe zapasy, a także wzrost cen ropy naftowej. Mimo spadku, światowe zapasy zbóż pozostaną jednak relatywnie wysokie. Tym samym uważamy, że ceny zbóż w kolejnych kwartałach będą kształtowały się wyraźnie poniżej poziomów z ostatniego maksimum lokalnego z 2012 r. Wsparcie dla takiej oceny stanowi korekta obserwowana od początku sierpnia na głównych giełdach.

Głównym ryzykiem dla naszego scenariusza są kolejne szacunki sytuacji popytowo-podażowej na rynku zbóż, w szczególności przyszłoroczne prognozy na sezon 19/20. Uwzględniając tendencje na światowym rynku zbóż oraz czynniki krajowe prognozujemy, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 76 zł/dt i 68 zł/dt na koniec 2018 r. oraz ok. 74 zł/dt i 62 zł/dt na koniec 2019 r.

O autorze: Redakcja