Wyeksportowaliśmy 6,4 mln t ziarna zbóż

W sezonie 2016/2017 z Polski wywieziono 6,4 mln ton ziarna zbóż, łącznie z ziarnem kukurydzy, czyli o 19% więcej niż w sezonie 2015/2016 – poinformowało Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wzrost wynikał przede wszystkim ze zwiększenia eksportu pszenicy (do ponad 4 mln ton, o 16 proc. w porównaniu z sezonem 2015/2016) i kukurydzy (do 1,5 mln ton). Wywóz pozostałych zbóż podstawowych uległ obniżeniu.

Zmniejszył się udział krajów UE w eksporcie ziarna z Polski z 57 proc. do 55 proc. Największym odbiorcą ziarna zbóż z Polski pozostały Niemcy, które kupiły od nas blisko 2,5 mln ton.

Natomiast więcej (o 2 proc.) niż sezon wcześniej wyeksportowano do krajów poza unijnych (45 proc.) Polskie ziarno trafiło głównie do Arabii Saudyjskiej (1,0 mln t, 16%), Nigerii (327 tys. t, 5%) i Algierii (320 tys. t, 5%).

Eksport przetworów zbożowych również utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W sezonie 2016/2017 z Polski wywieziono 602 tys. t produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa tj. o 12% więcej niż w sezonie 2015/2016. Odbiorcami tych produktów były przede wszystkim kraje UE (85%), w tym głównie Niemcy.

Wartość eksportu ziarna zbóż i przetworów zbożowych z Polski w sezonie 2016/2017 przekroczyła 3,0 mld euro, podczas gdy w sezonie 2015/2016 wyniosła niecałe 2,7 mld euro.

Import ziarna zbóż do Polski w sezonie 2016/2017 również był większy niż rok wcześniej. W okresie lipiec 2016 – czerwiec 2017 do Polski przywieziono 1,6 mln ton ziarna zbóż, o 15% więcej niż w sezonie 2015/2016. Zwiększył się przywóz m.in. pszenicy (o 51% do 978 tys. t), a także jęczmienia, żyta i pszenżyta. Ale znacznie zmniejszył się przywóz kukurydzy (o 44%, do 295 tys. t) oraz owsa. Ziarno sprowadzano głównie z krajów UE (88%), najwięcej z Czech (497 tys. t, 31% importu ziarna), Słowacji (445 tys. t, 28%), a także Niemiec (173 tys. t, 11%).

Spośród krajów pozaunijnych najwięcej zbóż przywieziono z Ukrainy (143 tys. t, 9% importu ziarna) oraz Argentyny (33 tys. t, 2%). Z Ukrainy przywożono przede wszystkim kukurydzę (103 tys. t) i jęczmień (21 tys. t), a z Argentyny wyłącznie kukurydzę.

Wartość importu ziarna zbóż z przetworami zbożowymi do Polski w sezonie 2016/2017 wyniosła ponad 1,0 mld euro wobec 982 mln euro w sezonie 2015/2016.

 

O autorze: Redakcja