Wyższa produkcja pszenicy w 2019 r.

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowej produkcja zbóż w sezonie 2018/2019 wynosi 2,611 mld t i jest nieznacznie wyższa niż szacunki z grudnia. Odzwierciedla ona korekty w górę dla kukurydzy, pszenicy i ryżu. Pomimo rewizji w górę w styczniu, globalna produkcja zbóż nadal utrzymuje się na poziomie 1,8% (47,4 mln t) poniżej najwyższego poziomu z 2017 r.

Większość zasiewów pszenicy ozimej na półkuli północnej znajduje się w stanie spoczynku, ale oczekuje się, że produkcja nie osiągnie rekordowego poziomu z 2017 r. Znaczna część prognozowanego wzrostu wiąże się z oczekiwaniem dotyczącym Europy, gdzie korzystna do tej pory pogoda skłaniała do przewidywania się, że zasiewy będą rosły, w dużej mierze dzięki atrakcyjnym cenom.

Największe roczne wzrosty produkcji są prognozowane dla UE, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. W Ameryce Północnej przewiduje się, że nadmiernie deszczowa pogoda w wiodących regionach uprawy pszenicy ozimej w USA zrównoważy pozytywny wpływ bardziej stabilnych cen, powodując jedynie marginalny wzrost zasianej powierzchni. Zakładając jednak średnie rentowności, oczekuje się, że produkcja wzrośnie w tym roku. W Kanadzie przewiduje się, że produkcja pszenicy ogółem wzrośnie, opierając się na wywołanej ceną ekspansji zasiewów pszenicy jarej, która prawdopodobnie zrównoważy zmniejszenie zasiewów ozimych. W Azji sprzyjające warunki pogodowe podniosły perspektywy produkcji w Indiach, a ich produkcja wzrośnie pomimo kurczenia się zasiewów, podczas gdy w Pakistanie zmniejszona dostępność wody osłabiła krajową perspektywę produkcji, co dodatkowo miało wpływ na szacowany spadek powierzchni zasiewów.

Na półkuli południowej oczekuje się, że zbiory zbóż jarych, głównie paszowych w 2019 r. rozpoczną się w nadchodzących miesiącach. W Ameryce Południowej, perspektywy produkcji wskazują na wzrost w Argentynie i Brazylii, dzięki wyższym zasiewom i dobrym warunkom uprawy. Natomiast w RPA susza negatywnie wpłynęła na zasiewy kukurydzy i pogorszyła perspektywy dochodowości, a prognozowana wcześniej produkcja spadła. W sąsiadujących z RPA krajach zbiory są zbliżone do średnich poziomów.

Światowe spożycie zbóż w sezonie 2018/2019 jest obecnie prognozowane na 2,657 mld t, czyli o 45 mln t (1,7%) więcej od sezonu 2017/2018 i 8 mln t powyżej prognozy z grudnia. Wzrost od grudnia odzwierciedla korekty w górę w odniesieniu do wykorzystania pszenicy na cele paszowe (głównie w Australii) i przemysłowego wykorzystania zbóż paszowych, głównie kukurydzy i jęczmienia.

Oczekuje się, że globalne wykorzystanie pszenicy w sezonie 2018/2019 r. osiągnie prawie 743 mln t, czyli o 3 mln t więcej od grudnia i 5,6 mln t (0,8%) powyżej szacowanego poziomu w sezonie 2017/2018. Wzrost koncentruje się na większej ilości pszenicy wykorzystywanej do żywienia zwierząt, zwłaszcza w Australii, gdzie susza zmniejszyła obszar wypasu i spowodowała konieczność użycia pszenicy do żywienia zwierząt gospodarskich. Spodziewany jest niewielki wzrost zużycia pszenicy na cele paszowe w Unii Europejskiej, co jest z nadwyżką zrekompensowane spadkiem w Rosji, gdzie producenci drobiu przestawiają się żywienie kukurydzą.

Prognoza FAO dotycząca globalnego wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2018/2019 została podniesiona do 1,405 mld t, czyli o 4,7 mln t więcej niż w grudniu. Na tym poziomie światowe wykorzystanie zbóż paszowych wyniesie około 34 mln t (2,5%) powyżej szacowanego poziomu w sezonie 2017/2018, a wykorzystanie do bezpośredniego skarmiania osiągnie rekordową wysokość prawie 786 mln ton, z największymi rocznymi wzrostami przewidywanymi dla Chin, Meksyku i USA. Stanowi to wzrost o 2,7% w stosunku do sezonu 2017/2018.

Szacuje się, że światowe zapasy zbóż spadną o 45 mln t (5,6%) z rekordowo wysokiego poziomu otwarcia do 772 mln t, czyli około 10 mln t powyżej prognozy z grudnia. Na tym poziomie światowy wskaźnik wykorzystania zapasów zbóż utrzymałby się na poziomie 28,5%, choć nieznacznie spadł z poziomu w sezonie, 2017/2018 gdy wynosił 30,8%, czyli najwięcej sezonu od 2000/2001.

Wyższa prognoza światowych rezerw zbóż w tym styczniu w dużej mierze odzwierciedla rewizję w górę (o 7,2 mln t) globalnych zasobów zbóż, w szczególności kukurydzy, które na koniec sezonu w 2019 roku mają osiągnąć 274,7 mln ton, chociaż wciąż o 38 mln t (12,2%) poniżej poziomu otwarcia. Przewiduje się, że znaczna część wzrostu w stosunku do grudnia będzie wynikać z planowanych zapasów w UE, przy dalszych znaczących wzrostach w Argentynie, Nigerii i USA.

Prognoza FAO dotycząca zapasów pszenicy (do końca 2019 r.) została skorygowana w górę o 2,4 mln t od grudnia, odzwierciedlając wzrosty w Kanadzie, Rosji i USA. Obecnie zapasy pszenicy osiągają prawie 267 mln t, wciąż o 10 mln t mniej w porównaniu z poziomem otwarcia, ponieważ spadki w kilku krajach z nawiązką rekompensują dalsze gromadzenie w Chinach.

Przewiduje się, że międzynarodowy handel wszystkimi zbożami zbliży się do 416 mln t w sezonie 2018/2019, co oznacza spadek o 5,7 mln t (1,4%) w stosunku do rekordowego poziomu z poprzedniego sezonu. Obrót wszystkimi głównymi zbożami, z wyjątkiem kukurydzy, wydaje się zmniejszać w sezonie 2018/2019.

Handel pszenicą na świecie w 2018/2019 (lipiec/czerwiec) jest prognozowany na 171,8 mln t, nieco mniej niż prognoza z grudnia, ale mniej o 4,4 mln t (2,5%) od sezonu 2017/2018. Spadek w porównaniu z poprzednim sezonem odzwierciedla oczekiwania na mniejsze zakupy: Algierii, Indii, Maroka, RPA, Turcji i USA, co z nawiązką rekompensuje wyższy import ze strony UE i kilku krajów azjatyckich.

Globalny handel zbożami paszowymi w sezonie 2018/2019 (lipiec / czerwiec) prognozowany jest na 196,4 mln t, nieznacznie mniej od grudnia, a obecnie prawie niezmieniony w stosunku do poziomu z sezonu poprzedniego. Przy zwiększonym eksporcie kukurydzy rekompensującym spowolnienia w handlu zarówno jęczmieniem, jak i pszenicą oraz sorgo. Handel kukurydzą w sezonie 2018/2019 roku jest prognozowany na prawie 159 mln t, czyli 2,3% (3,5 mln t) więcej niż w sezonie 2017/2018, przy czym wynika to z oczekiwanych większych zakupów dokonywanych przez przede wszystkim przez UE, Iran, Meksyk i Arabię ​​Saudyjską. Dzieje się tak, ponieważ ceny kukurydzy pozostają konkurencyjne w porównaniu z cenami innych zbóż paszowych. Obrót jęczmieniem w sezonie 2018/2019 ma spaść do 28,1 mln t, a handel sorgo do 5,4 mln t – czyli najniższego poziomu od sezonu 2006/2007 – w obu przypadkach na skutek niższych perspektyw importu chińskiego.

O autorze: Redakcja