Wzrost prognozy światowej produkcji zbóż w 2019 r.

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2019 r. wskazuje na wzrost o 1,2% do 2,685 mld ton w porównaniu z 2018 r.

Jednak wzrost rok do roku jest obecnie znacznie mniej znaczący niż wcześniej przewidywano, ponieważ globalna produkcja kukurydzy spada w 2019 r. Przede wszystkim z powodu ostrych rewizji w dół od poprzedniej prognozy dotyczącego perspektyw produkcji kukurydzy w USA. Ze względu na przedłużające się zalania pól powodujące znaczne opóźnienia w zasiewie roślin, tegoroczna produkcja kukurydzy w USA jest obecnie prognozowana na 330 mln ton, co stanowi spadek o 45 mln ton w stosunku do pierwszej prognozy FAO z maja i prawie 10 procent (36 mln ton ) w porównaniu z 2018 r.

Ostatni raport z postępów zasiewów w uprawie w USA wskazywał na gwałtownie zmniejszony obszar zasiewów, wynoszący zaledwie 58 proc. planowanego. Większość oczekiwanego wzrostu globalnej produkcji zbóż w 2019 r. wynika z oczekiwanego wzrostu produkcji pszenicy i jęczmienia, przy zwiększeniu rok do roku odpowiednio o 5,3% i 5,8%.

FAO przewiduje, że światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2019/2020 osiągnie 2,707 mld ton, co oznacza spadek o 15,5 mln ton, czyli 0,6%, w stosunku do prognozy z maja, ale nadal 1% (26 mln ton) więcej niż w sezonie 2018/2019. Większość korekt w dół w tym miesiącu ponownie dotyczy USA, gdzie ze względu na pogarszające się perspektywy produkcji, całkowite krajowe wykorzystanie kukurydzy spada poniżej poziomu z sezonu 2018/2019. Po rewizji USA oczekuje się, że światowe wykorzystanie zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 osiągnie 1, 434 mld ton, co oznacza spadek o 0,9% w stosunku do poprzedniej prognozy, ale o 0,7 proc. więcej niż w sezonie 2018/2019. Oczekuje się, że globalne wykorzystanie pszenicy wzrośnie o 1,2%, osiągając 755 mln ton. W oparciu o najnowsze prognozy produkcji i wykorzystania światowe zapasy zbóż mogą spaść w nowym sezonie do czteroletniego minimum 830 mln ton nawet o 26 mln ton, czyli 3%. Będzie to około 18 mln ton, czyli 2%, poniżej majowej prognozy FAO. Gwałtowna korekta w dół z miesiąca na miesiąc jest głównie związana z kukurydzą, podczas gdy prognozy dotyczące zapasów pszenicy zostały nieznacznie podniesione od poprzedniej prognozy.

O autorze: Redakcja