XXIV Cykl badań biegłości

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
zaprasza do udziału

w XXIV Cyklu badań biegłości

kierowanym do Laboratoriów przy Zakładach Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego i Piekarskich

Czas trwania: listopad 2019 – czerwiec 2020

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Przetwórstwa  Zbóż i Piekarstwa IBPRS
(tel. 22 606 38 43;  22 606 38 85;  e-mail: zz-badania-bieglosci@ibprs.pl)

O autorze: Redakcja