XXXVIII Konferencja w Krynicy Morskiej

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego zorganizował w dniach 24-27 maja 2017 roku w Krynicy Morskiej trzydziestą ósmą już konferencję. Organizowana od 1993 roku impreza, ciesząca się dużą popularnością, stała się stałym miejscem dorocznych spotkań pracowników branży zbożowo-młynarskiej i piekarskiej.

Podstawowym celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań naukowych, które mogą być wykorzystane w przedsiębiorstwach branży zbożowo-młynarskiej i piekarskiej jak również przybliżenie przemysłu do nauki i nauki do przemysłu. W konferencji, kierowanej głównie do pracowników branży zbożowo-młynarskiej i piekarskiej, uczestniczyło 110 osób. Referaty wygłosili pracownicy Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS, przedstawiciele przemysłu oraz zaproszeni wykładowcy: prof. dr hab. Grażyna Podolska z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Waldemar Korol z Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie, dr Anna Fraś z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Marta Skrzypczyk z Banku BGŻ BNP Paribas, mgr inż. Jadwiga Rothkaehl – prezes Stowarzyszenia Młynarzy RP oraz Wojciech Górniak.

Więcej w najbliższym numerze "PZM".

O autorze: Redakcja