Zafałszowania żywności – polski przewodnik już dostępny

Polskie biuro IFS CEE oraz portal wiedzy dla profesjonalistów FoodFakty.pl informują, że właściciel standardu IFS opublikował oficjalną polską wersję przewodnika wdrożeniowego poświęconego przeciwdziałaniu zafałszowaniom produktów (ang. Food Fraud).

Przewodnik jest pierwszym w Polsce kompleksowym i wyczerpującym narzędziem dla producentów żywności, a także wszystkich instytucji i osób zajmujących się bezpieczeństwem żywności. Dokument ten pozwala na sprawne i prawidłowe wdrożenie wymogów zawartych m.in. w standardach IFS Food wersja 6.1, IFS PACsecure wersja 1.1 oraz IFS Logistics wersja 2.2.

Przewodnik można pobrać bezpłatnie ze strony:

https://www.ifs-certification.com/index.php/de/poland/documents-and-downloads
(w sekcji dokumenty ogólne)

lub klikając bezpośrednio w link:

POBIERZ

Według szacunków wielu organizacji, wiodących ośrodków badawczych, urzędów, a także Europolu, z powodu zafałszowań żywności (Food Fraud) branża spożywcza ponosi corocznie koszty finansowe w wysokości ok. 30-40 miliardów dolarów, a są to tylko koszty bezpośrednie, nie uwzględniające strat wizerunkowych firm oraz ich konkretnych produktów. Konsument dodatkowo narażony jest na dużo większe ryzyko związane z zawartością substancji niedozwolonych pochodzących z surowców spoza legalnego obiegu. Wielodyscyplinarny zespół powołany do stworzenia przewodnika IFS Standard uznał, że podejście oparte na analizie ryzyka podatności na zafałszowanie wszystkich surowców, składników,  opakowań i procesów zlecanych podmiotom zewnętrznym będzie najlepszym rozwiązaniem dla przemysłu w celu przeciwdziałania zafałszowaniom żywności (Food Fraud).

O autorze: Redakcja