Untitled

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
zaprasza do udziału

w XXV Cyklu badań biegłości

kierowanym do Laboratoriów przy Zakładach Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego i Piekarskich

Czas trwania: listopad 2020 – czerwiec 2021

 

Warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy

https://www.ibprs.pl/wp-content/uploads/2020/09/Badania_bieglosci_Zgloszenie_2020_2021.pdf

 

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Przetwórstwa  Zbóż i Piekarstwa IBPRS (tel. 22 606 38 43;  22 606 38 85;  e-mail: zz-badania-bieglosci@ibprs.pl)

 

O autorze: Redakcja