Badania biegłości

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa  IBPRS  zaprasza do udziału w  XXII  cyklu  badań biegłości laboratoria przy Zakładach Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego i Piekarskich w okresie:  listopad  2017  –  czerwiec  2018 Udział w badaniach biegłości polega na wykonaniu oznaczań wyróżników jakościowych wskazanych na „Karcie analiz” (np. wilgotność, liczba opadania, zawartość białka a także ocena cech reologicznych) załączonej do […]

Rolnicy nie chcą sprzedawać ziarna po obecnych cenach

Handel zbożem jest dość umiarkowany, rolnicy nadal nie chcą sprzedawać ziarna po obecnych cenach. Na sprzedaż decydują się jedynie ci, którzy mają zobowiązania podatkowe – informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Według Izby, zapotrzebowanie na ziarno zarówno ze strony młynów, jak i wytwórni pasz nie jest obecnie duże. Przetwórcy realizują wcześniej zawarte kontrakty i kupują tylko niewielkie partie […]

Nieznaczne pogorszenie wyników finansowych branży młynarskiej

W I półroczu br. warunki rynkowe dla przedsiębiorstw z sektora przemiału zbóż były mniej korzystne niż w 2016 r., choć nadal lepsze niż w latach 2012-2014. Według danych Pont-Info, w I połowie 2017 r. przychody firm zajmujących się wytwarzaniem produktów przemiału zbóż, zatrudniających co najmniej 10 osób, zwiększyły się o 1,2% wobec analogicznego okresu przed […]

Kasy fiskalne online i e-paragony – projekt ustawy

Na stronach rządowych opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zawarte w nim propozycje przepisów dotyczą m.in. kwestii wdrożenia systemu e-paragonów oraz kas fiskalnych online. – Dotychczasowe doświadczenia z istniejącym systemem kas rejestrujących (w kontekście doświadczeń innych krajów) wskazują na konieczność jego modernizacji w celu wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, których skuteczne wprowadzenie […]

Polacy coraz rzadziej kupują pieczywo

Z najnowszego raportu GfK dotyczącego rynku pieczywa wynika, iż głównymi powodami ograniczania spożycia pieczywa jest dbanie o właściwą wagę ciała oraz przeświadczenie, iż pieczywo jest produktem wysoko przetworzonym. Kobiety, częściej niż mężczyźni, wskazują również na alergię pokarmową, jako na czynnik decydujący. To główne przyczyny, z powodu których już co trzeci konsument ogranicza spożycie pieczywa. W […]

Spotkanie młynarzy

Zarząd Główny Stowarzyszenia Młynarzy RP zaprasza wszystkich zainteresowanych branżą młynarską– zwłaszcza Członków Stowarzyszenia Młynarzy RP – do udziału w spotkaniu informacyjno-dyskusyjnym dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku ziarna pszenicy w Polsce  termin:    czwartek – 5 października 2017 roku,   godz.  12.00 – 15.45 miejsce:  Warszawa –  gmach IBPRS przy ul. Rakowieckiej 36, sala A (I piętro) koszt […]

Sytuacja na rynku zbóż

Skup zbóż przebiega sprawnie, a ziarno w większości kraju jest na ogół suche i dobrej jakości – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podczas debaty pożniwnej, która odbyła się 30 sierpnia br. w ministerstwie. Zgodnie z informacją z oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego żniwa w zdecydowanej większości województw w Polsce zakończyły się lub […]

Warszawskie Święto Chleba

1 października na Rynku Nowego Miasta odbędzie się Warszawskie Święto Chleba. Organizowane już po raz piętnasty Święto ma na celu zachęcenie gości imprezy do poznawania tradycji dożynkowych wsi mazowieckiej oraz walorów polskiego chleba. Cieszy się wielkim powodzeniem i nieodmienną sympatią Warszawiaków i mieszkańców Mazowsza. Z roku na rok bierze w nim udział coraz więcej twórców […]