Numer 03/2022

Pierwsze spojrzenie analityków z USDA na światowy bilans pszenicy w sezonie 2022/2023 – Mirosław Marciniak     4 Aktualna sytuacja na rynku zbóż w Kanadzie – Aleksandra Boniecka   5 Optymalizacja surowca i produktu w młynie – Jadwiga Rothkaehl    8 Praktyczne wykorzystanie zagadnienia kolejek w produkcji maszyn młynarskich – Wojciech Moszczyński   14  Alkaloidy tropanowe – co młynarze powinni […]