Rząd za budową terminala na zboże w Gdańsku

Na stronach Kancelarii Premiera Rady Ministrów poinformowano, że rząd przyjął uchwałę w sprawie terminala produktów rolno-spożywczych przedłożoną przez ministra infrastruktury. „Rada Ministrów uznaje za zasadne zlokalizowanie w Porcie Gdańsk terminala produktów rolno-spożywczych, w szczególności zboża. Rozwiązanie to wniesie wkład w zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w szczególności bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a także całej społeczności międzynarodowej” – podano […]