Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Zniesienie zakazu przywozu zboża z Ukrainy

2 maja br. zniesiono zakaz przywozu niektórych towarów z Ukrainy. Uchylenie nastąpiło na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2023 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych  (Dz. U. poz. 751 i 812). Zgodnie z § 1 uchylonego rozporządzenia, zakaz dotyczył „przywozu pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy […]