40. Konferencja w Krynicy Morskiej

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie organizuje w dniach 22-25 maja 2019 roku kolejną konferencję w Krynicy Morskiej. To tradycyjne spotkanie „ludzi z branży”, organizowane od 25 lat, daje możliwość zapoznania się z wykładami przygotowanymi przez pracowników ZPZiP IBPRS i zaproszonych gości oraz dyskusji ze specjalistami z jednostek naukowych oraz z firm krajowych i zagranicznych oferujących rozwiązania umożliwiające poprawę jakości i atrakcyjności produkcji oraz zmniejszające jej koszty w zakładach przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego, a także z kolegami z innych zakładów z własnej branży albo z jednostek, z którymi współpracują, kupując surowiec lub sprzedając swój produkt finalny.

Tematyka jubileuszowej 40. Konferencji będzie skupiona na problemach związanych z jakością surowca i produktu w aspekcie określania wymagań jakościowych zapewniających najlepszy efekt pracy danej firmy młynarskiej czy piekarskiej. Wśród tematów m.in.: systemy oceny wartości technologicznej ziarna pszenicy; metody oceny wartości wypiekowej mąki żytniej; wpływ stopnia uszkodzenia skrobi w mące pszennej i żytniej na ich wartość wypiekową; wpływ zawartości i jakości białka na poziom cech farinograficznych i alweograficznych; zamienniki tłuszczu stosowane w wyrobach ciastkarskich. Nie zabraknie też informacji o aktualnej sytuacji na rynku zbożowym oraz o nowych regulacjach prawnych istotnych w działalności jednostek gospodarczych działających na szeroko rozumianym rynku zbożowym, m.in. oceny zagrożeń ze strony substancji niepożądanych i szkodliwych w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych oraz w produktach ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konferencji oraz warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej www.ibprs.pl w zakładce aktualności – konferencje i szkolenia lub uzyskać w rozmowie telefonicznej z pracownikami ZPZiP IBPRS.

„Przegląd Zbożowo-Młynarski” i „Przegląd Piekarski i Cukierniczy” objęły patronatem medialnym to wydarzenie.

O autorze: Redakcja