Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Ameryce Łacińskiej grozi głód

Ameryce Łacińskiej grozi głód

Rosyjska inwazja na Ukrainie grozi gwałtownym zmniejszeniem dostaw zbóż do Ameryki Łacińskiej, co „skokowo” pogłębi zjawisko niedożywienia i głodu w tej części świata – ostrzega Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Eksperci FAO ocenili przed konferencją regionalną tej organizacji w stolicy Ekwadoru, że wojna na Ukrainie, zwanej spichlerzem świata, doprowadzi automatycznie do gwałtownego wzrostu cen zbóż. Taki będzie skutek „fali uderzeniowej”, jaką wywoła na świecie rosyjska agresja – ostrzega FAO.

„W konsekwencji Ameryce Łacińskiej i Karaibom grozi kryzys humanitarny” – oświadczył Julio Berdegue, delegat FAO reprezentujący w ONZ te regiony. Przewiduje on, że w następstwie wojny wywołanej przez Rosję ceny zbóż po 8-procentowym skoku w roku ubiegłym wzrosną w tym roku jeszcze o 21%, co poszerzy „strefę głodu” w regionie o 13 mln ludzi.

Według danych Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia z końca 2021 r. głód lub ciężkie niedożywienie jest obecnie udziałem prawie 60 mln mieszkańców Ameryki Łacińskiej w porównaniu z 13,8 mln w roku 2000.

W sytuacji określanej przez ekspertów jako „umiarkowana niepewność wyżywienia”, co oznacza, że członkowie danej rodziny nie mają pewności, czy będzie ich stać na następny posiłek, znajduje się obecnie w regionie 267 mln jego mieszkańców. To 41% ludności Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Według danych z 2020 r. liczba mieszkańców regionu trwale cierpiących głód wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2014, do 92,8 mln.

(PAP)