Badania biegłości

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa  IBPRS  zaprasza do udziału w  XXII  cyklu  badań biegłości
laboratoria przy Zakładach Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego i Piekarskich
w okresie:  listopad  2017  –  czerwiec  2018

Udział w badaniach biegłości polega na wykonaniu oznaczań wyróżników jakościowych wskazanych na „Karcie analiz” (np. wilgotność, liczba opadania, zawartość białka a także ocena cech reologicznych) załączonej do przesyłanej z ZPZiP IBPRS próbki ziarna pszenicy i próbki mąki pszennej (lub tylko jednej z nich). Następnie uczestnicy otrzymują opracowane wyniki oznaczań, których analiza pozwala na stałą kontrolę pracy własnego laboratorium, eliminowanie popełnianych błędów oraz porównywanie wyników własnych z wynikami uzyskiwanymi przez inne laboratoria.

Każde laboratorium ma własny symbol, co zapewnia pełną anonimowość udziału.

Koszt uczestnictwa w XXII cyklu badań biegłości w zależności od wybranego wariantu dla jednego laboratorium (za 8 etapów miesięcznych*) przedstawia poniższa tabela:

Wariant uczestnictwa Koszt

uczestnictwa*

Płatność w dwóch ratach (odrębne faktury)
październik 2017 roku styczeń 2018 roku
A próbka ziarna pszenicy oraz próbka mąki pszennej do badań podstawowych 1.800 zł 600 zł 1.200 zł
B tylko próbka ziarna pszenicy 1.350 zł 450 zł 900 zł
C tylko próbka mąki pszennej w zakresie badań podstawowych 1.350 zł 450 zł 900 zł
D tylko próbka mąki pszennej w zakresie badań reologicznych 1.350 zł 450 zł 900 zł
A+D próbka ziarna pszenicy i dwie próbki mąki pszennej:

1.       badania podstawowe

2.       badania reologiczne

2.350 zł 800 zł 1.550 zł
C+D dwie próbki mąki pszennej:

1.       badania podstawowe

2.       badania reologiczne

1.800 zł 600 zł 1.200 zł

         UWAGA: Do podanych w tabeli kosztów należy doliczyć 23% podatku VAT

        * – koszt  uczestnictwa  w  wybranych  miesiącach  badań  biegłości  ustalany  jest  indywidualnie

** – dodatkowo 80 zł w przypadku podawania wskaźnika z-score dla przekazywanych przez laboratorium wyników

Zainteresowanych udziałem w XXII cyklu badań biegłości prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 15 października br. Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej www.ibprs.pl

 W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: mgr inż. Elżbietą Słowik: tel. 22 606 38 38,    e-mail: zz-badania-bieglosci@ibprs.pl

—————————————————————————————————————–

Karta  zgłoszenia  udziału

w   XXII  cyklu  badań  biegłości

dla Laboratoriów przy Zakładach Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego i Piekarskich

organizowanych przez Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie

 w okresie:  listopad 2017   –   czerwiec 2018

 

Zgłaszam uczestnictwo Laboratorium ………………………………………………….

według wariantu   z-score TAK / NIE

 

Proponowane  warianty  uczestnictwa: koszt udziału (netto)

za 8 etapów miesięcznych

próbka ziarna pszenicy

i próbka mąki pszennej w zakresie badań podstawowych

A 1.800 zł
tylko próbka ziarna pszenicy B 1.350 zł
tylko próbka mąki pszennej w zakresie badań podstawowych C 1.350 zł
tylko próbka mąki pszennej w zakresie badań reologicznych D 1.350 zł
próbka ziarna pszenicy i dwie próbki mąki pszennej:

1.    badania podstawowe

2.    badania reologiczne

A + D 2.350 zł
dwie próbki mąki pszennej:

1.    badania podstawowe

2.    badania reologiczne

C + D 1.800 zł
podawanie obliczonego wskaźnika z–score na raportach z badań biegłości 80 zł

 

Próbki do badań

wysyłać na adres:

Opracowania statystyczne

wyników wysyłać:    e-mail lub  na adres

 

Dane do faktury VAT za uczestnictwo:

 

Adres na który należy wysłać fakturę, jeśli inny niż dane do faktury VAT:

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za badania biegłości w Laboratorium Zakładowym:

telefon kontaktowy:

e-mail:

 

Data: ………………………………….               Pieczątka i podpis zgłaszającego udział:

O autorze: Redakcja