Ceny mąki rosną

Przez cały 2016 r. ceny mąki pozostawały w lekkiej tendencji spadkowej. Dopiero w grudniu ub.r sytuacja uległa zmianie – informuje Marta Skrzypczyk, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomiędzy styczniem a listopadem ub. r. cena hurtowa najbardziej popularnej mąki pszennej typu 500 sprzedawanej luzem obniżyła się z 922 zł/t do 857 zł/t, tj. o ponad 7%. Ostatnio tak niski jej poziom notowano w sierpniu 2010 r. Od początku 2017 r. przeważają już jednak lekkie tendencje wzrostowe, choć cały czas ceny pozostają poniżej progu 900 zł/t. W ostatnim tygodniu marca (27.03-2.04) wspomniana mąka kosztowała w zbycie 894 zł/t. Na przestrzeni całego miesiąca przeciętnie jej cena wyniosła 886 zł/t i była o 2% (18 zł/t) mniejsza niż w marcu 2016 r.

– Niższa w relacji rocznej cena ww. mąki, która jest najczęściej wykorzystywana do dalszego przetwórstwa, przekłada się m.in. na mniejsze koszty produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych. Z drugiej strony w tym roku rosną koszty pracy i energii – dodaje Marta Skrzypczyk.

Nieco odmienne tendencje panowały natomiast na rynku mąki sprzedawanej w opakowanych detalicznych (paczkowanej) o masie 1 kg. Charakteryzują się one większą zmiennością, ponadto brak jest widocznej tendencji wzrostowej w bieżącym roku. W marcu ceny zbytu mąki typu 450 były przeciętnie o 7% wyższe niż przed rokiem, natomiast mąki typu 500 i 550 były o ponad 10% wyższe w relacji rocznej.

 

O autorze: Redaktor