Przegląd Zbożowo – Młynarski można zaprenumerować w jednym z  następujących wariantów:

 • Prenumerata roczna w wersji papierowej
 • Prenumerata roczna cyfrowa
 • Prenumerata roczna PLUS PAKIET: (czasopismo w wersji papierowej i cyfrowej + roczny dostęp do archiwalnych treści)
  Uwaga! Okres prenumeraty nie ulega skróceniu.
 • Prenumerata zagraniczna.
  Dla prenumeratorów zagranicznych obowiązuje cena wg kursu NBP z dnia bezpośrednio poprzedzającego datę wystawienia faktury plus koszty wysyłki.

Zapraszamy do skorzystania z formularza zamówienia prenumeraty.

  Formularz zamówienia prenumeraty

  Taki sam jak w danych do fakturyInny adres  Do prenumeraty papierowej doliczane są koszty wysyłki w wysokości 36,00zł rocznie.