Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Izba Zbożowo-Paszowa: trwają zbiory jęczmienia

Rozpoczęły się w kraju zbiory jęczmienia ozimego. W pierwszej kolejności jęczmień koszony jest ze „słabych” stanowisk. Według ekspertów Izby Zbożowo-Paszowej, zbiory będą wysokie, ale jakość ziarna słaba.

Jak informuje Izba, zebrany jęczmień ma niską gęstość ziarna. Charakteryzuje się także wysokim białkiem (13-14 proc.), co budzi obawy słodowni o dostępność dobrej jakości surowca. Osiągane plony jęczmienia ozimego są wysokie, a nawet bardzo wysokie – 4-7 t/ha ze słabszych gleb do 9-10 t/ha z żyźniejszych stanowisk.

Na zróżnicowanie plonów jęczmienia wskazuje także prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych Stanisław Kacperczyk. Na ogół plony kształtują się na poziomie od 4 do 8 t/ha. Zróżnicowana jest także ich jakość, tam gdzie przeszły deszcze nawalne jakość ziarna może być słaba.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) poinformował na swojej stronie, że plony jęczmienia w podległym mu Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wielichowo (województwo wielkopolskie) wyniosły 6,1 t/ha. „Można uważać taki wynik za rewelacyjny, ponieważ Zakład posiada w zdecydowanej większości gleby słabe i bardzo słabe oraz w okresie wiosennym na jego terenie wystąpiła susza” – zaznaczył IUNG.

Według Izby Paszowo-Zbożowej lada dzień ruszą rzepakowe żniwa. „Zbiory rzepaku ozimego w kraju powinny ruszyć około 15-20 lipca, przy założeniu sprzyjających warunków pogodowych. W oparciu o obecną kondycję upraw można stwierdzić, iż tegorocznego ziarna w masie powinno być dużo” – poinformowała Izba.

Zdaniem ekspertów Izby, główną niewiadomą jest natomiast jakość tegorocznych zbóż i rzepaku, zważywszy na nieprzewidywalną aurę i anomalie pogodowe. Głównym problemem może być porażenie ziarna przez grzyby z rodzaju Fusarium, szczególnie w regionach na południu i wschodzie kraju, w których w ostatnich tygodniach opady deszczu były bardzo obfite.

W ubiegłym tygodniu krajowi przetwórcy i podmioty skupowe ze ziarno z tegorocznych zbiorów 2020 roku oferowały (z dostawą w żniwa): za pszenicę konsumpcyjną – 700-740 zł/t; pszenicę paszową – 650-700 zł/t; jęczmień paszowy – 550-600 zł/t; rzepak – 1630-1680 zł/t.

W czerwcu 2020 roku, eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 210 tys. ton wobec 339 tys. ton wywiezionych w maju br. oraz 91 tys. ton wyeksportowanych w czerwcu 2019 roku. W czerwcu br. eksport pszenicy wyniósł ponad 191 tys. W lipcu br., eksport pszenicy drogą morską będzie śladowy, w znacznej mierze w związku z brakiem starego ziarna na rynku.