Konferencja w Krynicy

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego zaprasza do udziału w XXXVIII Konferencji w Krynicy Morskiej „Jakość zbóż i przetworów zbożowych” organizowanej w dniach 24–27 maja br.

W trakcie XXXVIII Konferencji przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 • Precyzja metody oznaczania poszczególnych wyróżników jakościowych a wymagania kontraktów handlowych
 • Precyzja metody oznaczania zawartości białka i ilości glutenu za pomocą urządzeń pomiarowych techniki NIR
 • Zasady użytkowania wilgotnościomierzy elektrycznych do ziarna zbóż
 • Wpływ stopnia uszkodzenia skrobi na wartość technologiczną mąki pszennej
 • Zmiany wartości technologicznej mąki w trakcie dojrzewania po przemiale
 • Porównanie metod oznaczania ilości i jakości glutenu
 • Zmienność wartości cech alweograficznych ziarna pszenicy i mąki pszennej
 • Aktualna sytuacja na krajowym i światowym rynku pszenicy
 • Analiza ryzyka występowania substancji skażających w ziarnie zbóż
 • Jakość ziarna pszenicy z kolejnych lat zbiorów
 • Wymagania mikrobiologiczne dla ziarna, mąki i przetworów zbożowych
 • Pieczywo ciemne – surowce i technologii
 • Rozwój rynku pieczywa bezglutenowego
 • Trendy w produkcji piekarskiej – wykorzystanie mąk niechlebowych w produkcji pieczywa prozdrowotnego
 • Substancje dodatkowe w piekarstwie – regulacje prawne
 • Pieczywo pszenżytnio-owsiane
 • Triticum polonicum – mało znany gatunek pszenicy
 • Możliwość wykorzystania ziarna żyta krzyca w piekarstwie 
 • Cechy technologiczne ziarna rejestrowanych odmian żyta na przestrzeni lat
 • Ocena jakości produktów ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS
(dane kontaktowe: tel. 22 849 04 03; e-mail: zpzip@ibprs.plhttps://www.ibprs.pl).

 

O autorze: Redaktor