Mąka z Podlasia na liście produktów tradycyjnych

„Mąka z Podlasia” produkowana przez Podlaskie Zakłady Zbożowe została wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To kolejny produkt z województwa podlaskiego na tej liście.

Jak powiedziała PAP prezes PZZ Sylwia Majewicz, ubiegając się o wpis, zakłady chciały zwrócić uwagę, że w tym regionie tradycje uprawy zbóż i produkty młynarskie mają kilkusetletnią tradycję.

„Mimo rozwoju technologii produkcji czy modernizacji zakładów, wzrostu wydajności, poprawy różnych cech jakościowych mąki, to mąka nadal powstaje jak wiele lat temu, w wyniku mechanicznego ścierania ziarna” – wyjaśniła Majewicz. Dodała, że na liście produktów tradycyjnych znajduje się pieczywo wyrabiane tradycyjnymi metodami, którego podstawą jest mąka, wytwarzana tak, jak wiele lat temu.

Jak napisano we wniosku, „człowiek w celu uzyskania mąki wykorzystywał to, co pozostawało w zasięgu epoki – od siły własnych mięśni, po zwierzęta pociągowe, energię wiatru, wody – a później również moc z kotłów parowych”. Dodano, że „zwieńczeniem” procesu były młyny motorowe, a w końcu urządzenia zasilane energią elektryczną.

Majewicz powiedziała, że zakład produkuje mąki pszenne i żytnie różnego rodzaju i to one wszystkie figurują jako „mąki z Podlasia”; kupują je przede wszystkim piekarnie i sklepy z całej Polski oraz z Litwy. Poinformowała, że PZZ sprzedają 5 tys. ton mąki miesięcznie.

Na Liście Produktów Tradycyjnych jest ponad 70. podlaskich produktów tradycyjnych. Lista ta powstała pod koniec 2004 roku w ramach ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Na Listę Produktów Tradycyjnych trafiają produkty spożywcze i rolne, a także napoje spirytusowe, których właściwości i cechy wynikają ze stosowania tradycyjnych metod wytwarzania, są ponadto elementem dziedzictwa kulturowego regionu, gdzie są produkowane. Według przyjętych zasad za tradycyjne uważa się metody produkcji, które są stosowane od co najmniej 25 lat.

O autorze: Redakcja