Mniej mąki, więcej chleba

Po siedmiu latach wzrostu, w pierwszym półroczu br. obniżyła się produkcja mąki pszennej. Utrzymały się natomiast wzrostowe tendencje w przypadku mąki żytniej i pieczywa świeżego – mówi Marta Skrzypczyk, dyrektor biura analiz sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.

Ostatnie dane GUS wskazują, że w styczniu-czerwcu br. przedsiębiorstwa zatrudniające 50 osób i więcej wyprodukowały 870 tys. t mąki pszennej, czyli o niespełna 1% mniej wobec analogicznego okresu 2018 r. Jeszcze w pierwszych pięciu miesiącach (do maja br.) produkcja przewyższała zeszłoroczny poziom, dopiero końcówka półrocza przyniosła odwrócenie tych tendencji. W czerwcu br. duże młyny wytworzyły o 126 tys. t mąki pszennej, czyli o ponad 12% mniej wobec analogicznego miesiąca 2018 r.

Po siedmiu latach wzrostu, w pierwszym półroczu br. obniżyła się produkcja mąki pszennej. Utrzymały się natomiast wzrostowe tendencje w przypadku mąki żytniej i pieczywa świeżego – mówi Marta Skrzypczyk, dyrektor biura analiz sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.

– W czerwcu br. znacznie mniejsza (o około 17%) niż rok wcześniej była również produkcja mąki żytniej – wyniosła 14,7 tys. t. Niemniej, wolumen za całe półrocze wyniósł 99,3 tys. t i był o ponad 12% wyższy w relacji rocznej.  Popularność mąki żytniej w ostatnich latach stopniowo wzrasta. Pomiędzy 2010 r. a 2018 r. w zakładach zatrudniających powyżej 9 osób, jej produkcję zwiększono o 25% (do 253 tys. t). Dla porównania, produkcja mąki pszennej w tym okresie wzrosła o 10% (do 2457 tys. t). Mąka żytnia nadal pozostaje jednak artykułem dość niszowym – w ubiegłym roku jej produkcja stanowiła zaledwie 10% produkcji mąki pszennej, zaś w 2010 r. – 9% – podaje Marta Skrzypczyk, dyrektor biura analiz sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.

O ile lata 2017-2018 przyniosły spadek produkcji pieczywa ogółem, o tyle w pierwszym półroczu br. notuje się już wzrosty (dane nie są jednak w pełni porównywalne, bowiem w przypadku pierwszej połowy br. dotyczą firm zatrudniających 50 osób i więcej, zaś dane roczne obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 osób). W styczniu-czerwcu br. wyprodukowano 429 tys. t pieczywa świeżego, o prawie 2% więcej wobec analogicznego okresu przed rokiem. Podobnie jak w przypadku mąki, wzrosty dotyczą przede wszystkim pieczywa żytniego, którego produkcja sięgnęła 35 tys. t i była o ponad 8% wyższa w relacji rocznej. Z kolei pieczywa z mąki mieszanej (pszenno-żytniej) wytworzono o ponad 4% r/r mniej (łącznie 266 tys. t).

– Spadki notuje się również w odniesieniu do kasz oraz grysików i to trzeci rok z rzędu. Produkcja najpopularniejszych z nich, jęczmiennych, w pierwszej połowie br. wyniosła 9,9 tys. t i była o prawie 16% niższa w relacji rocznej – dodaje Marta Skrzypczyk.

Utrzymuje się natomiast wzrostowa tendencja w produkcji makaronów. W styczniu-czerwcu br. produkcja wyniosła prawie 85 tys. t i była o ponad 7% wyższa w relacji rocznej.

O autorze: Redakcja