Nieznaczne pogorszenie wyników finansowych branży młynarskiej

W I półroczu br. warunki rynkowe dla przedsiębiorstw z sektora przemiału zbóż były mniej korzystne niż w 2016 r., choć nadal lepsze niż w latach 2012-2014.

Według danych Pont-Info, w I połowie 2017 r. przychody firm zajmujących się wytwarzaniem produktów przemiału zbóż, zatrudniających co najmniej 10 osób, zwiększyły się o 1,2% wobec analogicznego okresu przed rokiem do 3,20 mld zł, natomiast w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo wzrosły o 15%. Ostatnio wyższy przychód ogółem osiągnięto w I półroczu 2013 r.

Jednym z czynników, który mógł przełożyć się na niewielki wzrost wartości sprzedaży branży, był zwiększony przemiał ziarna. Według GUS, w I połowie 2017 r. do skupu trafiło o prawie 6% więcej pszenicy niż przed rokiem (łącznie 7,0 mln t), choć o 14% mniej żyta (łącznie 0,7 mln t). Zmiany po stronie cen są mniej jednoznaczne. W I połowie br. mąka pszenna piekarnicza sprzedawana luzem była o 1-2% tańsza niż rok wcześniej, sprzedawana w workach droższa o około 2%, zaś detaliczna w zależności od typu była od 5% tańsza (wrocławska) do 7% droższa (krupczatka). Z kolei ceny zbytu mąki żytniej były od 5 do 12% wyższe niż w I połowie 2016 r.

W bieżącym roku wzrostowi przychodów towarzyszył wzrost kosztów działalności, będący wynikiem drożejącego surowca. Według danych MRiRW w I półroczu 2017 r. ceny zbóż konsumpcyjnych były od 7 do 12% wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W rezultacie koszty ogółem były o 1,5% wyższe i wyniosły 3,02 mld zł, zaś w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo wzrosły o 15,4%.

Wyższa dynamika wzrostu kosztów niż przychodów przełożyła się na mniejszą zyskowność przedsiębiorstw. Przeciętna stopa zysku brutto spadła z 5,71% w I połowie 2016 r. do 5,44% w I połowie 2017 r., zaś stopa zysku operacyjnego z 6,17% do 5,71%. Warto jednak dodać, że wskaźniki rentowności utrzymują się na historycznie wysokich poziomach. Z kolei wskaźniki płynności i współczynnik długu praktycznie nie uległy zmianie.

W II połowie 2017 r. warunki rynkowe dla firm z branży prawdopodobnie będą nieznacznie lepsze niż w II połowie 2016 r. Dużo mówi się o problemach z jakością ziarna, szczególnie  w północnej części Polski, niemniej według francuskiej firmy analitycznej Tallage, udział pszenicy o parametrach konsumpcyjnych w całkowitych zbiorach tego zboża w Polsce wyniósł 68% wobec 50% w ubiegłym sezonie, czyli produkcja pszenicy konsumpcyjnej może sięgnąć 7,7 mln ton wobec 5,4 mln ton sezon wcześniej. Ceny ziarna w skupie są obecnie wyższe niż rok wcześniej, ale naszym zdaniem w kolejnych miesiącach różnice w poziomach cen będą zmniejszały się.

O autorze: Redakcja