Nowe oznakowanie żywności bez GMO

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podpisał w poniedziałek 4 listopada 2019 rozporządzenie „w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Tym samym 1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone dwa nowe znaki graficzne: „Bez GMO” i „Wyprodukowano bez stosowania GMO”.

Poprzez podpisanie rozporządzenia, minister wykonał delegację zawartą w ustawie o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (z 13 czerwca 2019 r.).

Jak tłumaczy MRiRW, nowe oznakowanie „ma na celu ujednolicenie formy graficznej” znaków stosowanych dla produktów takich jak żywność (w tym żywność pochodzenia roślinnego, żywność pochodzenia zwierzęcego oraz żywność wieloskładnikowa) oraz pasze.

– Dzięki jednolitej formie oznakowania konsument otrzyma jednoznaczną i łatwą w odbiorze informację o specyfice produktów, czyli braku modyfikacji genetycznej w żywności pochodzenia roślinnego i w paszach oraz braku stosowania modyfikacji genetycznej w procesie wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego (przede wszystkim o niestosowaniu pasz GMO w żywieniu zwierząt) – podkreśla ministerstwo.

Znak „Bez GMO” stosowany będzie w celu oznakowania jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych  żywności pochodzenia roślinnego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego oraz pasz.

Drugi znak, „Wyprodukowano bez stosowania GMO”, używany będzie w celu oznakowania jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego.

– Znaki graficzne „Bez GMO” i „Wyprodukowano bez stosowania GMO” powinny być sporządzane w kolorach białym i zielonym, jednakże dopuszcza się możliwość ich sporządzania z przyczyn technicznych w kolorze białym na czarnym tle oraz w kolorze czarnym na białym tle – tłumaczy MRiRW.

O autorze: Redakcja