Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Numer 06/2021

PZM 6 2021

Spis treści:

„Spotkanie pożniwne” dotyczące aktualnej sytuacji na rynku ziarna zbóż w Polsce – Sylwia Stępniewska   3

Pszenica – wysoka cena, gorsza jakość – Mirosław Marciniak   4

Algorytm prognostyczny Naive Bayes – Wojciech Moszczyński   6

IPACK. Siła papieru w branży opakowań    8

Ocena jakości surowca i produktu w zakładzie młynarskim (cz. 8) – Jadwiga Rothkaehl   10

Jakość pszenicy ze zbiorów 2021 r. w wybranych krajach członkowskich UE – Jadwiga Rothkaehl    18

Wartość technologiczna ziarna pszenicy ze zbiorów 2021 r. – Anna Szafrańska   23

Worek Roku pochodzi z Indii   30

Wartość technologiczna ziarna żyta ze zbiorów 2021 r. – Sylwia Stępniewska 31

Pszenżyto – krajowa produkcja ziarna i możliwe kierunki jego wykorzystania – Marcin Różewicz     37

Potencjał wykorzystania owsa – Danuta Leszczyńska   42

Ocalić od zapomnienia. Czar dawnych o młynarstwie wspomnień… Długa historia kół wodnych – Andrzej Gładkowski    45

Bühler. Pierwszy Młyn E3 rozpoczyna rewolucję w przemyśle młynarskim  48

Ocalić od zapomnienia. Młyny w Limburgii. Zęby bobra– Anna Wytrykus    50

Marketing. Nowe czasy i nowi konsumenci – ciąg dalszy – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak    52

Motywowanie pracowników. Programowanie neurolingwistyczne a motywowanie pracowników (cz.3)  – Jarosław Ropiejko     54