Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Numer 6/2022

Spis treści:

Czy szczyty cenowe na rynku zbóż już za nami? – Mirosław Marciniak     3

Pszenica w XXI wieku (cz. 2) – Jadwiga Rothkaehl    5

Jakość ziarna pszenicy z tegorocznych zbiorów w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej – Jadwiga Rothkaehl    10

Kanban, metoda zarządzania procesami – Wojciech Moszczyński   20

Wartość technologiczna ziarna pszenicy ze zbiorów 2022 roku – Anna Szafrańska   22

Wartość technologiczna ziarna żyta ze zbiorów 2022 roku – Sylwia Stępniewska   30

Proso – zboże o niewykorzystanym potencjale plonowania i zastosowania w żywieniu ludzi i zwierząt – Marcin Różewicz    38

Potencjał zbóż mieszańcowych – Danuta Leszczyńska    42

Czynniki wpływające na zagrożenie wybuchem pyłu – Krzysztof Zawadzki   45

Bühler. Wprowadzenie na rynek następnej generacji maszyn do czyszczenia ziarna TAS LAAC. Ewolucja lub nawet rewolucja – Manfred Dess    46

Ocalić od zapomnienia. Młyny w Prowansji. Pooddychać pełną piersią – Anna Wytrykus    48

Marketing. Klienci i konkurenci: ku nowym zasadom segmentacji – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak    50

Motywowanie pracowników. Programowanie neurolingwistyczne a motywowanie pracowników (cz. 9)  – Jarosław Ropiejko    52