Polska ostatnia w UE pod względem zasiewów kwalifikowanego ziarna

Jak poinformowała NIK, Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem udziału kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach zbóż. W latach 2014-2016 udział ten wyniósł niecałe 16% przy średniej unijnej na poziomie 50%.

W raporcie Izba stwierdziła, że udział kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach w Polsce był bardzo niski i nie zapewniał – wymaganego przez prawidłową agrotechnikę – odnowienia tego materiału. W 2015 r. udział w zasiewach materiału siewnego zbóż wyniósł w Polsce 17% przy średniej dla państw UE wynoszącej 50%, a w Danii, Holandii, Szwecji i Włoszech udział ten przekroczył 75%.

Poziom zużycia kwalifikowanego materiału siewnego dla ziemniaków był jeszcze niższy i w 2015 r. wyniósł średnio 7,2%.

O autorze: Redakcja