Numer 01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilizacja na rynku czy „cisza przed burzą”? – Mirosław Marciniak   4

By cukiernik pączki smażyć mógł, ziarno mleć musi młynarz… – Jacek Paprocki   6

Wpływ produktów pszennych na zdrowie konsumentów – Andrzej Tyburcy  10

O czym każdy przechowalnik ziarna zbóż wiedzieć powinien (cz.3). Bezpieczne przechowywanie ziarna zbóż – Jadwiga Rothkaehl   12

Spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia Młynarzy RP – Jadwiga Rothkaehl    16

Wiadomości z Sekretariatu Europejskiego Stowarzyszenia Młynarzy EFMA – Jadwiga Rothkaehl    20

Wpływ wybranych czynników na jakość ziarna pszenicy zbieranego w Polsce – Anna Szafrańska  26

Ocena wartości wypiekowej mąki żytniej typ 720 wyprodukowanej w krajowych młynach przemysłowych – Sylwia Stępniewska   32

Ocena jakości handlowej mąki pszennej typ 450 krupczatka – Grażyna Cacak-Pietrzak, Alicja Ceglińska, Sylwie Stępniewska, Klaudia Kuciara   38

Substancje zanieczyszczające w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych – regulacje prawne – Karolina Dąbkowska    42

Bühler. Novaprime: nowa tkanina na sita – nowa usługa   47

Ocalić od zapomnienia. Stary zgierski młyn zmieni swoje oblicze – Tomasz Kodłubański    51

Ocalić od zapomnienia. Szczur z czerwonymi skrzydłami – Anna Wytrykus    52

Marketing. Nowoczesna promocja – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak  54

Zarządzanie pracownikami. Przywództwo (cz.7) – Jarosław Ropiejko   56