Numer 02/2017

Numer 0-2017

 • ¾ MSP posiada ubezpieczenie – ale czy takie, które chroni ich biznes?  4
 • Wzbogacanie maki w witaminy i składniki mineralne – zalecenia WHO i niektóre programy krajowe – Elżbieta Słowik   5
 • Łubin, jako alternatywa dla soi – Andrzej Tyburcy   8
 • Kanada – aktualna sytuacja na rynku zbóż – Angelika Fredo, Anna Szafrańska  10
 • Gazeta Młynarska – Jadwiga Rothkaehl   12
 • Światowa produkcja pasz w 2016 roku, po raz pierwszy w historii, przekroczyła 1 mld ton – Krzysztof Zawadzki   17
 • Wykorzystanie ozonu w przechowywaniu ziarna zbóż (cz. 1) – Tomasz Piechowiak, Maciej Balawejder   18
 • Ocena wskaźników jakościowych ziarna pszenicy mieszańcowej – Jan Buczek, Marta Jańczak- Pieniążek, Dorota Bobrecka-Jamno   22
 • Ocena ekstensograficzna jako wskaźnik oceny jakości maki pszennej – Anna Szafrańska  26
 • Owies jako źródło składników bioaktywnych o charakterze prozdrowotnym – Damian Gołębiewski, Kinga Gołębiewska, Anna Fraś, Danuta Boros   33
 • 125 lat firmy F.H. Schule Mühlenbau GmbH. Nasza tradycja to bycie innowacyjnym   36
 • Golfetto Sangati. Kompleksowa modernizacja młyna Molino Piantoni  40
 • Bühler. Worki otwarte czy worki wentylowe?- Thomas Ziolko   42
 • CSB-System. Efektywność maszyn i linii produkcyjnych (OEE) na najwyższym poziomie w CSB-System – Adam Steć   44
 • Zalety suszarni daszkowej Eco Dry – Andrzej Tyburcy   46
 • W walce o przetrwanie – małe młyny wołają o pomoc – Tomasz Kodłubański   48
 • Magiczne miejsce – Singraven. Duch zakonnicy – Anna Wytrykus  50
 • Zarządzanie pracownikami. Zespół – co się dzieje w środku – Jarosław Ropiejko   52

Kup artykuły