Numer 03/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nas czeka w sezonie 2018/19? – Mirosław Marciniak   4

Rynek pszenicy w Wielkiej Brytanii    6

Pojemność magazynowa dostępna dla handlu towarami rolnymi w UE w aspekcie rynku ziarna zbóż oraz nasion roślin oleistych i białkowych – Jadwiga Rothkaehl   8

Konstytucja Biznesu. Co zakłada? Jakie rozwiązania wprowadza?  10

Zawartość węglowodorów olejów mineralnych w ziarnie pszenicy i mące pszennej – Jadwiga Rothkaehl    12

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Młynarzy RP i towarzyszące mu Seminarium Młynarskie – Jadwiga Rothkaehl   18

XXXIX Konferencja w Krynicy Morskiej. Jakość zbóż i przetworów zbożowych a potrzeby rynku – Elżbieta Słowik   20

Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Młynarzy EFMA – Jadwiga Rothkaehl   22

Młynarskie organizacje branżowe w UE – Jadwiga Rothkaehl   24

Wymagania mikrobiologiczne dla ziarna i mąki  – Anna Szafrańska   27

Wartość dietetyczna nasion amarantusa – Natalia Żurek    32

Antyoksydacyjne właściwości płatków zbożowych różnego pochodzenia – Tomasz Piechowiak, Maciej Balawejder    34

Wykrywanie, monitorowanie i zwalczanie szkodników przechowywanych zbóż za pomocą pułapek feromonowych – Stanisław Ignatowicz    40

Bühler. PSM MYTA mobil     43

Metodyka oceny sensorycznej surowców i produktów młynarskich – Andrzej Tyburcy    44

Ocalić od zapomnienia. Młyn na diecie – Anna Wytrykus    48

Marketing. Komunikacja z rynkiem – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak  50

Zarządzanie pracownikami. Przywództwo (cz.3) – Jarosław Ropiejko   52