Numer 03/2019

Co nam przyniesie sezon 2019/2020 – Mirosław Marciniak   4

Młynarze powinni mieć silną reprezentację. Rozmowa z dr. inż. Jerzym Kuchciakiem, nowo wybranym prezesem Stowarzyszenia Młynarzy RP   6

  1. Konferencja przetwórstwa zbóż i piekarstwa w Krynicy Morskiej – Anna Szafrańska 8

O czym każdy przechowalnik ziarna zbóż wiedzieć powinien (cz.5). Laboratorium przy magazynie zbożowym – Jadwiga Rothkaehl   12

Kolejny raz o sporyszu i jego alkaloidach – Jadwiga Rothkaehl    16

Normalizacja – czy jest jeszcze potrzebna? – Jadwiga Rothkaehl   24

Wpływ rodzaju gleby oraz nawożenia na plonowanie, właściwości fizyczne i skład chemiczny ziarna pszenicy jarej – Grażyna Cacak-Pietrzak, Anna Podleśna, Alicja Ceglińska    28

W poszukiwaniu innowacyjnych surowców piekarskich – mąka z pestek dyni  – Agnieszka Jaśkiewicz, Anna Diowksz   34

Jakość pieczywa z handlowych mąk pszennych – Alicja Ceglińska, Grazyna Cacak-Pietrzak, Małgorzata Loba    38

Techniki mroźnicze oraz pakowanie w technologii MAP stosowane w produkcji piekarskiej dla wydłużenia trwałości wyrobów – Przemysław Kopeć, Anna Diowksz    42

Bühler. Odsiewacz kamieni Combistoner    46

Ocalić od zapomnienia. Mysliwy i owieczka – Anna Wytrykus    50

Marketing. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CRS) – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak 52