Numer 03/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rynek zbóż – Mirosław Marciniak   4

Co nowego w kwestii obowiązku sporządzania umów pisemnych przy nabywaniu produktów rolnych? – Jadwiga Rothkaehl   7

Walne Zebranie Członków SM RP i towarzyszące mu Seminarium Młynarskie – Jadwiga Rothkaehl    8

38. Konferencja w Krynicy Morskiej – Anna Szafrańska   10

Mikotoksyny w ziarnie i co dalej? – Ludwik Czerwiecki    14

Charakterystyka wybranych odmian pszenicy uprawianych w Niemczech – Andrzej Tyburcy  18

Składowanie zboża w pryzmach na otwartej przestrzeni dużym wyzwaniem dla magazynierów – Krzysztof Zawadzki   20

Ochrona przed mrówkami i muchami istotną częścią zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego zakładu produkcyjnego – Krzysztof Zawadzki   23

Wykorzystanie ozonu w przechowywaniu ziarna zbóż (cz. 2) – Tomasz Piechowiak, Maciej Balawejder   24

Ocena alweograficzna, jako wskaźnik oceny jakości maki pszennej – Anna Szafrańska  29

Charakterystyka technologiczna pszennych mąk pasażowych (cz.1) Skład chemiczny mąki – Grażyna Cacak-Pietrzak, Dariusz Dziki, Krzysztof Jańczyk   36

Poprawa jakości chleba bezglutenowego – Bogdan Achremowicz, Tadeusz Haber, Grażyna Jaworska     39

Automatyzacja operacji towarzyszących przyjęciu ziarna – Andrzej Tyburcy   44

Pavan Group na targach Interpack 2017   45

Bühler. Czy wyczerpujemy wszystkie możliwości?   46

Zakłady przemysłu spożywczego w jak najlepszym świetle   48

DOM-MAK Wytwórnia Makaronu Domowego Jerzego Dąbrowskiego w Chełmie – Jadwiga Piotrowicz    50

Jakość ziarna gwarantuje rozwój młyna – Tomasz Kodłubański   51

Wiatraki w Holandii południowej. Inny prima aprilis – Anna Wytrykus  52

Zarządzanie pracownikami. Zespół w działaniu – Jarosław Ropiejko   54