Numer 05/2016

 • Nowe zasady opłat za korzystanie z wody. Nowelizacja ustawy „Prawo wodne”
  – Jadwiga Rothkaehl   3
 • TTIP – korzyści i zagrożenia dla Europy, w tym Polski  4
 • Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie – organ pomocniczy MRiRW – Jadwiga Rothkaehl   6
 • Kształcenie kadr dla branży młynarskiej w Polsce – Jadwiga Rothkaehl 8
 • Samowystarczalność zbożowa Polski na początku XXI w. – Franciszek Kapusta   11
 • Komosa ryżowa nadzieją dla regionów o trudnym klimacie. Cz. I. Charakterystyka i regiony upraw– Beata Marchand  14
 • Nowe odmiany pszenicy miękkiej we Francji – Beata Marchand    18
 • Właściwości fermentacyjne mąk, jako element wartości wypiekowej – Tomasz Piechowiak   20
 • Ocena amylograficzna mąki pszennej i żytniej – Anna Szafrańska   24
 • Otręby z różnych zbóż – wartość technologiczna i żywieniowa – Elzbieta Słowik   29
 • Wpływ emisji gazów cieplarnianych, powstałych podczas cyklu otrzymywania kaszy jęczmiennej, na powstawanie śladu węglowego – Alicja Ceglińska, Piotr Dziekoński, Grażyna Cacak-Pietrzak   33
 • Alapala podwaja zdolności produkcyjne    37
 • Pavan. Urządzenia do mycia matryc. Perfekcyjne czyszczenie w krótszym czasie   38
 • CSB-System. Zarządzanie jakością, zarządzanie informacją – Adam Steć  40
 • Stały rozwój młynów handlowych w Łęczycy i Chociszewie – Tomasz Kodłubański  43
 • Chiński rynek paszowy – Beata Marchand   44
 • Soczewica jadalna korzystna dla środowiska oraz żywienia ludzi i zwierząt – Beata Marchand   46
 • Niezawodny transport pasz – Andrzej Tyburcy   51
 • Nationale Molendag. Potargany welon – Anna Wytrykus  52
 • Mühle Tiefenbrunnen, czyli stary młyn w centrum Zurychu – Beata Marchand  54
 • Zarządzanie pracownikami. Dostrzegaj i doceniaj talenty (cz. 3) – Jarosław Ropiejko   57

Kup artykuły