Numer 06/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Światowy bilans pszenicy i kukurydzy – Mirosław Marciniak   4

Czy można uniknąć podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych?   6

Ustawa o przewadze kontraktowej – prawo ważne dla branży zbożowo-młynarskiej – Paweł Sopalski, Jacek Marczak   7

Pentozany – budowa, właściwości i znaczenie technologiczne – Sylwia Stępniewska, Grażyna Cacak-Pietrzak  8

Wykorzystanie bezglutenowego ziarna miłki abisyńskiej (teff) jako surowca w piekarstwie – Bogdan Achremowicz, Tadeusz Haber     14

Jakość wybranych surowców makaronowych dostępnych na rynku polskim – Aldona Sobota, Piotr Zarzycki, Ewelina Kuzawińska, Anna Wirkilowska, Emilia Sykut-Domańska    20

Ocena jakości produktów ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe – Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Jan Grajewski, Magdalena Twarużek, Bogusław Gnusowski, Anna Nowacka, Michał Raczkowski  26

Jakość ziarna pszenicy ze zbiorów 2017 r. w wybranych krajach członkowskich UE – Jadwiga Rothkaehl   30

Araj-Realizacje. W Podkarpackiem wybudowano największe suszarnie do kukurydzy w Polsce   33

Proso uprawiane w różnych regionach świata – Andrzej Tyburcy   34

Pszenica durum – produkcja, charakterystyka i sposoby wykorzystania na świecie – Krzysztof Zawadzki   36

Gazeta Młynarska – Jadwiga Rothkaehl   38

Światowy handel mąką pszenną – Jadwiga Rothkaehl  44

GoodMills. Zakład w Straduni k. Opola ruszył po inwestycji   48

Pszenica 2ab – nowy produkt GoodMills Innovation   49

Charakterystyka branży młynarskiej we Francji – Beata Marchand   50

CSB-System. Czym jest Factory ERP? – Adam Steć    54

Bühler. Gdy w otrębach jest jeszcze za dużo skrobi   56

Rosnące znaczenie pasz stosowanych w produkcji ekologicznej w Niemczech – Andrzej Tyburcy   58

Mała wiejska piekarnia z klasą – Tomasz Kodłubański   61

Ocalić od zapomnienia. Zwykłe-niezwykłe inspiracje. Młyn przy bocznej drodze – Anna Wytrykus    62

Marketing. Funkcje nowoczesnego marketingu – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak  64

Zarządzanie pracownikami. O różnorodności w zespołach (cz.2) – Jarosław Ropiejko   56