Posiedzenie Rady Naukowej przy RPŻP

W dniu 22 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej.
Rada składa się z szerokiego grona wybitnych przedstawicieli nauk związanych z branżą rolno-spożywczą. Pracom Rady Naukowej przewodniczy prof. dr hab. Danuta Kołożyn – Krajewska z SGGW w Warszawie.
Na wstępie posiedzenia Prezes Zarządu Głównego SITSpoż. Bronisław Wesołowski  uroczyście wręczył  powołania członkom Rady Naukowej. W dalszej części  członkowie Rady Naukowej nakreślili wstępne założenia działalności.

Skład Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego:

 1. Marcin Bombrych –  Dyrektor Generalny Główny Inspektorat Jakości Handlowej
 2. prof. dr hab. Eugeniusz Chyłek  – Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
 3. prof. dr hab. Marek Cierach – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
 4. prof. dr hab. Janusz Czapski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 5. prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 6. dr inż. Danuta Gajewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 7. prof. dr hab. Jan Gawęcki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 8. Barbara Jaworska-Łuczak – Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 9. Paweł Kocon – Dyrektor Biura Rozwoju Rynku; Agencja Rynku Rolnego
 10. prof. dr hab. Danuta Kołożyn – Krajewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 11. dr inż. Karol Krajewski – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl
 12. prof. dr hab. Krzysztof Krygier – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 13. prof. dr hab. Andrzej Lenart  – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 14. dr Jacek Leonkiewicz – lek.wet. Animals by Products – Polski Związek Przetwórców , Warszawa
 15. płk prof. nadzw. Dr hab. med. Leszek Markuszewski Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służy Więziennej, Warszawa
 16. Monika Niewiarowska – Główny Analityk w Biurze Wspierania Konsumpcji;  Agencja  Rynku Rolnego, Warszawa
 17.  dr n.med. Jarosław Jan Pinkas –sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 18. dr hab. inż. prof. SGGW – Antoni Pluta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
   Warszawa
 19. Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor  Sanitarny, Warszawa
 20. mgr inż. Małgorzata Pucek – Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów
 21. dr inż. prof. IBPRS Marian Remiszewski – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Poznań
 22. dr inż. Piotr Szymański –  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
 23. prof. dr hab.Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 24. prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz – Robak –  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
   Warszawa

O autorze: Redakcja