Przewidywane niższe zbiory zbóż w UE

Copa i Cogeca opublikowały nowe szacunki dotyczące tegorocznych zbiorów zbóż w UE, przewidując 6 procentowy spadek produkcji zbóż i nasion oleistych w UE z powodu ekstremalnych warunków pogodowych.

Przewodniczący grupy roboczej ds. zbóż Copa i Cogeca, Max Schulman, powiedział: „Rolnicy w niektórych krajach Europy Środkowej i Północnej – w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Danii, Szwecji, Polsce, Niemczech i Finlandii – zostali dotknięci poważną suszą, która przybiera katastrofalne rozmiary. Niektóre kraje południowe natomiast (Półwysep Iberyjski, Włochy, Francja) doświadczają powodzi. W związku z tym spodziewamy się, że zbiory zbóż w UE zmniejszą się o około 6% w porównaniu z rokiem 2017 i wyniosą łącznie 273,8 mln ton”.

– W przypadku pszenicy zwyczajnej, spodziewamy się zmniejszenia areału o 2,2 %, co wiąże się z faktem, iż ceny producenta wciąż są niższe od kosztów produkcji, a rolnicy nieustannie odczuwają skutki spadku cen – dodał Schulman.

Przewodniczący grupy roboczej ds. nasion oleistych Copa i Cogeca, Arnaud Rousseau, ostrzegł przed szacowanym spadkiem produkcji nasion oleistych w UE o 6% (o 2 mln ton mniej) w porównaniu z rokiem ubiegłym, co przełoży się na produkcję w wysokości 31,5 mln ton. „Niepokoi nas również zastąpienie biopaliw pochodzenia roślinnego w UE importem oleju palmowego i biodiesla. Należy promować wykorzystanie unijnych biopaliw pochodzenia roślinnego, które wytwarzają bogaty w białko produkt uboczny stosowany w paszach dla zwierząt, zamiast oleju palmowego. Ponadto wzywamy Komisję do pilnego wprowadzenia cła wyrównawczego na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny”.

W przypadku roślin wysokobiałkowych, spadek o 5 % (100 000 hektarów) w UE-28 w porównaniu z 2017 r. wynika z zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach proekologicznych, co jest dla nas ogromnym rozczarowaniem. Przewiduje się, że produkcja roślin wysokobiałkowych zmniejszy się o około 1 milion ton”, dodał Rousseau.

Aby pomóc rolnikom cierpiącym z powodu ekstremalnych niekorzystnych zjawisk klimatycznych, Copa i Cogeca zwracają się do Komisji Europejskiej o wypłatę zaliczek dla rolników, którzy walczą o przetrwanie. Copa i Cogeca wzywają państwa członkowskie do pełnego wdrożenia narzędzi służących przeciwdziałaniu zagrożeniom klimatycznym. Dodatkowe dane liczbowe znajdują się w załączniku.

O autorze: Redakcja