Rośnie zapotrzebowanie wytwórni pasz na zboże

Po okresie spowolnienia w handlu, obecnie na rynku notuje się wzrost zapotrzebowania na ziarno ze strony wytwórni pasz. Nieco wzrosła także liczba ofert sprzedaży zbóż, przede wszystkim pszenżyta, znacznie mniej jęczmienia i pszenicy – informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Wraz z kończącymi się zbiorami, na przestrzeni ostatnich dni wzrosły ceny kukurydzy (mokrej) do poziomu 400-455 zł/t z dostawą.

W ubiegłym tygodniu cena skupu oferowana przez krajowych przetwórców pszenicy konsumpcyjnej (z dostawą) wynosiła 660-720 zł/t; pszenicy paszowej – 650-700 zł/t; żyta konsumpcyjnego – 520-550 zł/t; żyta paszowego – 500-550 zł/t; pszenżyta – 580-640 zł/t; jęczmienia paszowego – 630-680 zł/t; kukurydzy – 610-640 zł/t; owsa paszowego – 580-630 zł/t.

Odbicie cen rzepaku na paryskiej giełdzie MATIF, przełożyło się na wzrost cen rzepaku na rynku krajowym. W zależności od lokalizacji, wyjściowe ceny skupu rzepaku oferowane przez firmy handlowe i przetwórców obecnie kształtują się na poziomie około 1590-1650 zł/t z dostawą w listopadzie/lutym, plus dopłaty za jakość.

W portach skupowana jest pszenica na eksport oraz kukurydza. Podobnie jak w październiku, eksport pszenicy drogą morską w listopadzie br. może przekroczyć 200 tys. ton. Cena pszenicy dla zagranicznego odbiorcy jest wyższa niż na rynku krajowym np. za pszenicę konsumpcyjną (12,5 proc. białka) z dostawą na listopad proponuje się 750 zł za tonę.

Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.

Przedmiotem eksportu „na kołach” jest przede wszystkim kukurydza wysyłana na rynek niemiecki. Jej ceny z dostawą do wschodnich Niemiec – to poziom około 690-695 zł/t.

Natomiast import zbóż z południa Europy na szerszą skalę jest ograniczony. Ceny słowackiej kukurydzy to poziom ok. 125 euro/t tj. ok. 630 zł/t z dowozem do centrum kraju. Z kolei, ceny ukraińskiej kukurydzy wynoszą około 620 zł/t, co przy obecnych cenach krajowego ziarna czyni jej eksport nieopłacalnym. 

O autorze: Redakcja